Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Oblicza mediacji w sprawach cywilnych. Przedsiębiorca – konsument – mediator” organizowana przez Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorskie Centrum Mediacji i Arbitrażu oraz Północny Związek Pracodawców odbędzie się 14 listopada 2018 r. w Szczecinie.

Program konferencji