Trwają prace nad kolejną nowelizacją postępowania cywilnego.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

.

Proponowane zmiany odnoszą się zarówno do postępowania rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego, nawiązują do modyfikacji wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r., mają na celu wyeliminowanie wątpliwości dostrzeganych w doktrynie i judykaturze. Projekt zmierza także do „uproszczenia procedur”, co ma się przełożyć na „zmniejszenie obciążenia sądów pracą i skrócenie czasu trwania postępowań”. Celem zmian jest także „ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie”.

.

Proces legislacyjny – projekt UD 156link

.