Zajęcia online rozpoczynają się we wtorki o godz. 16:00.

.

Najbliższe spotkanie 19 maja 2020 r.

  • Postępowanie cywilne – temat 25/26 – Apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego
  • Postępowanie egzekucyjne – temat 18 i 19 – Egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunków bankowych

.

sylabus – link

.

Zajęcia trwają ok. 1,5 – 2 h. Przerwa między nimi ok. 30 minut.

Korzystamy z programów Discord i Twitch.