Zajęcia online rozpoczynają się we wtorki o godz. 16:00.

.

Najbliższe spotkanie 26 maja 2020 r.

  • Postępowanie cywilne – temat 26/27 – Skarga na orzeczenie referendarza sądowego; skarga kasacyjna; skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • Postępowanie egzekucyjne – temat 20/21 – Egzekucja z innych wierzytelności; Egzekucja świadczeń niepieniężnych – odebranie i wydanie rzeczy

.

sylabus – link

.

Zajęcia trwają ok. 1,5 – 2,5 h. Przerwa między nimi ok. 30 minut.

Korzystamy z programów Discord i Twitch.