Dodatkowe spotkanie online odbędzie się 29 maja 2020 r. (piątek) od godz. 15:00

.

  • Postępowanie cywilne – temat 27 – Skarga o wznowienie postępowania; skarga nadzwyczajna; skarga na przewlekłość postępowania
  • Postępowanie egzekucyjne – temat 4 (powtórkowy) – Tytuł egzekucyjny; tytuł wykonawczy

.

sylabus – link

.

Zajęcia trwają ok. 1,5 – 2,5 h. Przerwa między nimi ok. 30 minut.

Korzystamy z programów Discord i Twitch.