W związku z czasową nieobecnością pana prof. Karola Weitza oraz niemożnością prowadzenia przez Niego zajęć uprzejmie informuję, że w zbliżającym się roku akademickim 2020/21 będę prowadził następujące seminaria z postępowania cywilnego:

.

  • Seminarium specjalizacyjne – semestr zimowyProces sądowy, czyli w stronę rozstrzygnięcia sporu” (środy godz. 16:45 – 18:15)
  • Seminarium specjalizacyjne – semestr letniRozstrzygnięcie sporu – wokół wydawania i zaskarżania orzeczeń” (poniedziałki godz. 13:14 – 14:45)

.

.

  • Seminarium magisterskie (V rok) – semestr zimowy i letni (środy godz. 15:00 – 16:30)

.

Zgodnie z z zarządzeniem Rektora UW (link) zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 będą prowadzone w formie zdalnej.