Wybrane materiały na seminarium z postępowania cywilnego prof. dr. hab. Karola Weitza i dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego dla studentów IV roku – do samodzielnej lektury w związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim:

.

Apelacja – rola i kognicja sądu odwoławczego

.

  • J. Gudowski, Pogląd na apelację [w:] Aurea Praxis. Aurea Theoria. Księga pamiątkowa Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 241 – 272

.

  • T. Zembrzuski, Dokąd zmierza apelacja w procesie cywilnym, Przegląd Sądowy 2019, nr 7-8, s. 47 – 71

.

  • uchwała SN z 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 55

.