Wybrane materiały na seminarium z postępowania cywilnego prof. dr. hab. Karola Weitza i dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego dla studentów IV roku – do samodzielnej lektury w związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim:

.

Skarga kasacyjna – nadzwyczajny środek zaskarżenia

.

  • J. Gudowski, Pogląd na kasację, Przegląd Sądowy 2013, nr 4, s. 7 – 27

.

  • uchwała SN z 5 czerwca 2008 r., III CZP 142/07, OSNC 2008, nr 11, poz. 122

.