Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie seminarium-read-1024x683.jpg

Wybrane materiały na seminarium z postępowania cywilnego prof. dr. hab. Karola Weitza i dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego dla studentów IV roku – do samodzielnej lektury w związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim:

.

Postępowanie dowodowe – dowody sprzeczne z prawem (25 marca 2020 r.)

.

  • M. Krakowiak, Potajemne nagranie na taśmę jako dowód w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2005, nr 24, s. 1250 – 1253

.

  • B. Karolczyk, Dopuszczalność „dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa” w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2012, nr 4, s. 88 – 106

.

  • wyrok SN z 13 listopada 2002 r., I CKN 1150/00, Lex nr 75792

.

  • uchwała SN z 30 listopada 2011 r., III CZP 73/11, OSNC 2012, nr 4, poz. 49

.