Wybrane materiały na seminarium z postępowania cywilnego prof. dr. hab. Karola Weitza i dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego dla studentów IV roku – do samodzielnej lektury w związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim:

.

Skarga o wznowienie postępowania – cel i konstrukcja

.

  • K. Weitz, Skarga o wznowienie postępowania  w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 323 – 391

.