Wybrane materiały na seminarium z postępowania cywilnego prof. dr. hab. Karola Weitza i dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego dla studentów IV roku – do samodzielnej lektury w związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim:

.

Skarga nadzwyczajna – nowa instytucja w systemie środków zaskarżenia

.

  • T. Eeciński, K. Weitz, Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 2019, nr 2, s. 7 – 19

.

  • T. Zembrzuski, Wpływ wprowadzenia skargi nadzwyczajnej na skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Przegląd Sądowy 2019, nr 2, s. 20 – 38

.