Konferencje naukowe w 2021 r.

W minionym 2021 roku uczestniczyłem w dwudziestu czterech konferencjach naukowych. Wygłosiłem jedenaście referatów, w tym dwa w języku angielskim. Referent: Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązanie?; Read more…

Tadeusz, temu

Publikacje naukowe w 2021 r.

. W minionym 2021 roku ukazało się trzynaście publikacje naukowych, w tym sześć artykułów naukowych – na łamach International Journal of Procedural Law, Access to Justice in Eastern Europe, Przeglądu Sądowego, Forum Prawniczego, Monitora Prawniczego Read more…

Tadeusz, temu