Bloki specjalizacyjne w semestrze letnim 2021/22

. Bloki specjalizacyjne Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22: dla studentów studiów stacjonarnych: I – Sądowa ochrona praw prywatnych – czwartki godz. 11:30 – 16:30 (sala 3.12 przy ul. Oboźnej 6, Collegium Iuridicum III) Postępowanie nieprocesowe Sądowe postępowanie egzekucyjne Europejskie postępowanie cywilne Zajęcia będą prowadzić Dowiedz się więcej…

Studia i Analizy SN – Przegląd Orzecznictwa za rok 2020

Nakładem Domu Wydawniczego Elipsa (na zlecenie Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) ukazało się opracowanie Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2020 pod red. Jacka Kosonogi (Warszawa 2022). . . Miałem przyjemność opracować we współautorstwie z dr. hab. Marcinem Dziurdą (członkiem Biura Studiów i Analiz SN) rozdział VIII „Postępowanie Dowiedz się więcej…

Rozstrzygnięcie Konkursu TNPC na najlepszą pracę magisterską

Rozstrzygnięto Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (VII edycja – 2021). W skład komisji konkursowej wchodzili: prof. dr. hab. Feliks Zedler (przewodniczący, Uniwersytet SWPS w Poznaniu), prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski), prof. UR dr Dowiedz się więcej…

Konferencja „60 years of the 1958 New York Convention in Poland. The CEE perspective”

Konferencja naukowa pt. 60 years of the 1958 New York Convention in Poland. The CEE perspective organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ odbędzie się w formie zdalnej w dniach 21-22 stycznia 2022 r. (piątek-sobota) w formie zdalnej – platforma Zoom. Wydarzenie Dowiedz się więcej…

Konferencje naukowe w 2021 r.

W minionym 2021 roku uczestniczyłem w dwudziestu czterech konferencjach naukowych. Wygłosiłem jedenaście referatów, w tym dwa w języku angielskim. Referent: Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązanie?; XXII Konferencja WPiA UW pt. „Prawo w czasie pandemii Covid-19”, Uniwersytet Warszawski, 12 marca 2021 Dowiedz się więcej…

Publikacje naukowe w 2021 r.

. W minionym 2021 roku ukazało się trzynaście publikacje naukowych, w tym sześć artykułów naukowych – na łamach International Journal of Procedural Law, Access to Justice in Eastern Europe, Przeglądu Sądowego, Forum Prawniczego, Monitora Prawniczego i Nowej Currendy, (dwa we współautorstwie), cztery rozdziały w monografiach (w tym jedna o charakterze Dowiedz się więcej…