UW – egzaminy doktorskie

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne UW uchwałą z 17 października 2022 r. określiła wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich. uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne – link

Tadeusz, temu