Konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Polsce -Perspektywa przyszłości – cz. 2”

Konferencja naukowa pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości – cz. 2 organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką obraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA odbędzie się w Warszawie w dniu 5 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 10:00 – 17:30. Patronat nad wydarzeniem, nawiązującym tematycznie do zeszłorocznej konferencji, objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Dowiedz się więcej…

Konferencja „Elektroniczna egzekucja sądowa – europejskie dobre praktyki”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Elektroniczna egzekucja sądowa – europejskie dobre praktyki organizowana przez Wydział Prawa i Administracji w Szczecinie we współpracy z Ośrodkiem Naukowo-Szkoleniowym przy Krajowej Radzie Komorniczej, Wydawnictwem Currenda, Izbą Komorniczą w Szczecinie oraz Akademią Leona Koźmińskiego odbędzie się 25 października 2022 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 17:00 w Szczecinie. Językami konferencji Dowiedz się więcej…

In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza In varietate concordia przygotowana pod redakcją naukową dr. hab. Edyty Całki, prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego, prof. dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego i dr. hab. Rafała Poździka (ss. 1152, ISBN: 978-83-8291-164-0). Stanowi zbiór artykułów naukowych przygotowanych przez przedstawicieli nauk prawnych celem Dowiedz się więcej…

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 2022 – program

VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Postępowanie cywilne i wymiar sprawiedliwości – wyzwania i perspektywy po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego„ organizowane we współpracy z Zakładem Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego oraz Prawa Pracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się 10 października 2022 r. (poniedziałek) w godz. 9:00 Dowiedz się więcej…