.

Bloki specjalizacyjne Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22:

dla studentów studiów stacjonarnych:

I – Sądowa ochrona praw prywatnych – czwartki godz. 11:30 – 16:30 (sala 3.12 przy ul. Oboźnej 6, Collegium Iuridicum III)

  • Postępowanie nieprocesowe
  • Sądowe postępowanie egzekucyjne
  • Europejskie postępowanie cywilne

Zajęcia będą prowadzić prof. dr hab. Karol Weitz, prof. UW dr hab. Piotr Rylski, prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski oraz dr Bartosz Wołodkiewicz. Koordynatorem bloku jest prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski.

.

dla studentów studiów niestacjonarnych:

II – Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów – środy godz. 15:00 – 20:00 (sala 2.6 przy ul. Lipowej 4, Collegium Iuridicum II)

  • Międzynarodowe postępowanie cywilne
  • Międzynarodowe prawo sportowe
  • Międzynarodowy arbitraż handlowy oraz arbitraż inwestycyjny

Zajęcia będą prowadzić prof. UW dr hab. Andrzej Wach, dr hab. Marcin Dziurda oraz dr Agnieszka Gołąb. Koordynatorem bloku jest dr hab. Marcin Dziurda.

.

Zachęcamy do rejestracji !

Kategorie: Aktualności