Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Między postępowaniem rozpoznawczym a egzekucyjnym” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Naczelną Radę Adwokacką oraz Izbę Komorniczą w Warszawie odbędzie się 27 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:30 – 16:30. Auli Starej Biblioteki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie oraz transmisja. Przyjęta formuła konferencji zakłada przeznaczenie znaczniej części czasu na dyskusję, co ma służyć lepszej wymianie poglądów, a jednocześnie zwiększyć atrakcyjność konferencji dla uczestników.Przedmiotem konferencji będą najistotniejsze aktualne zagadnienia z zakresu prawa postępowania cywilnego – zarówno rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego. Udział wezmą najwybitniejsi znawcy tematu z najważniejszych polskich ośrodków akademickich, co gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny. Dzięki temu zaś, że konferencja jest współorganizowana z Naczelną Radę Adwokacką oraz Radą Izby Komorniczej w Warszawie, będzie miała także istotny walor praktyczny.

W obliczu częstych zmian prawo rozregulowało się, stało się niespójne i nieprzewidywalne, co nie zwalnia jednak od konieczności podejmowania prób prawidłowego i  właściwego stosowania norm prawa procesowego w sposób, który ma zapewnić realizowanie ochrony prawnej obywateli przed sądem. Poddane analizie zostaną instytucje wprowadzane lub modyfikowane w ostatnim czasie, mające istotne znaczenie i wpływ na przebieg postępowania w sprawach cywilnych, tj. pełnomocnictwo procesowe, wymagania pism procesowych zawodowych pełnomocników, postępowanie z udziałem konsumentów, doręczenia komornicze, odmowa wszczęcia egzekucji oraz fundusz żelazny na przyszłe należności alimentacyjne.
Informacje o wydarzeniu – link