Rozpoczęły się prace legislacyjne nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 31 marca 2023 r. – UD 262).

Przewiduje się m.in. wprowadzenie do ustawy procesowej – zamiast ustawy COVID-19 – możliwości przeprowadzania odmiejscowionych rozpraw zdalnych, tj. za pośrednictwem środków informatycznych pozwalających na komunikowanie się na odległość. Projekt przenosi epizodyczne dotychczas przepisy do Kodeksu. Wprowadza się także obowiązek posiadania przez zawodowych pełnomocników (a także biegłych, czy konta w portalu informacyjnym sądu, co ma wpłynąć na system e-doręczeń oraz dostępu do akt sprawy.

Informacje o projekcie (Prawo.pl) – link