Trwają prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego

Zob. prace legislacyjne: na etapie RCL (UD 309) – link;  w parlamencie (druk 3137) – link

Projekt wpłynął do Sejmu 8 stycznia 2019 r.; pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu odbyło się 20 lutego 2019 r.

Sprawozdanie podkomisji (11 kwietnia 2019 r.) – link

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – zob. projekt ustawy wraz z uzasadnieniem

 

 

Ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (dostępne na stronie www.sejm.gov.pl):

  • nr 1 –  dr R.Dubowski, I. Szczepańska-Kulik, dr J. Waszczuk-Napiórkowska (23 stycznia 2019 r.)
  • nr 2 –  prof. A. Góra-Błaszczykowska (1 marca 2019 r.)
  • nr 3 –  prof. A. Torbus (6 marca 2019 r.)
  • nr 4 –  M. Okła-Anuszewska (12 marca 2019 r.)

 

Sporządzone opinie o projekcie zmian w postępowaniu cywilnym:

 

Kategorie: Aktualności