Trwają prace nad kolejną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 2650) wpłynął do Sejmu 27 września 2022 r.

Projekt (zgodnie z uzasadnieniem) dotyczy przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

Proces legislacyjny – link