Zakończyły się prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 2650), proces legislacyjny – link.


Ustawa z 9 marca 2023 r. (zgodnie z uzasadnieniem projektu) ma na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy, dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń, a także wprowadzenia kolejnego postępowania odrębnego.

Uzasadnienie projektu: