•  prof. dr hab. Karol Weitz
Lecturers:
 • prof. UW dr hab. Piotr Rylski
 • prof. UW dr hab. Andrzej Wach
 • prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski
 • dr hab. Marcin Dziurda
 • dr hab. Andrzej Grzegorz Harla
 • dr Marcin Cieśliński
 • dr Agnieszka Gołąb
 • dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska
 • dr Stanisław Sołtysik
 • dr Bartosz Wołodkiewicz
PhD Students:
 • mgr Katarzyna Bukalska
 • mgr Jan Kazimierz Ciaptacz
 • mgr Monika Cichorska
 • mgr Marianna Iaroslavska
 • mgr Rafał Stronk
 • mgr Mateusz Winczura
 • mgr Paulina Zaborowska

.