Prawo – nauka

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Warszawskiego
International Association of Procedural Law (IAPL)
Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.
European Law Institute (ELI)
Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer (Stowarzyszenie Nauczycieli Prawa Postępowania Cywilnego)
Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law
Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych
Koło Naukowe Zawodów Prawniczych WPiA UW
Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW
Nauka Polska – baza danych OPI – PIB
Rada Doskonałości Naukowej

Prawo – czasopisma dostępne online

Baza FBC (Federacja Bibliotek Cyfrowych)
Biblioteka Nauki
AJEE Journal – Access to Justice in Eastern Europe
Civil Procedure Review
Studia Iuridica (UW) – od nr 69 open access
Studia Iuridica Lublinensia (UMCS) – open acess
Forum Prawnicze – open access
Nowa Currenda – open access
Zeszyty Prawnicze – open access
Palestra – open acce
Czytelnia Currendy
Radca Prawny. Zeszyty naukowe (kwartalnik KIRP) – open access

Prawo – instytucje

Sąd Najwyższy
Portal orzeczeń sądów powszechnych
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krajowa Izba Radców Prawnych
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KIRP
Polski Instytut Notarialny

Prawo – portale prawnicze

Prawo.pl – serwis prawny
Rynek prawniczy – serwis prawny
Temidium – portal OIRP

Nie tylko prawo…

Portal górski
Góry dla Ciebie
Wspinanie.pl
Góry i ludzie. Portal pasjonatów gór
Magazyn Na Szczycie
Mapa turystyczna
Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny PAKT