Katedra Postępowania Cywilnego
Kierownik Katedry:

 •  prof. dr hab. Karol Weitz

Pracownicy:

 • prof. UW dr hab. Marcin Dziurda
 • prof. UW dr hab. Piotr Rylski
 • prof. UW dr hab. Andrzej Wach
 • prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski
 • dr hab. Andrzej Grzegorz Harla
 • dr Marcin Cieśliński
 • dr Agnieszka Gołąb
 • dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska
 • dr Bartosz Wołodkiewicz

Doktoranci:

 • mgr Katarzyna Bukalska
 • mgr Jan Kazimierz Ciaptacz
 • mgr Magdalena Hilt
 • mgr Marianna Iaroslavska
 • mgr Rafał Stronk
 • mgr Mateusz Winczura
 • mgr Paulina Zaborowska
 • mgr Maciej Zielepucha
 • mgr Antoni Żukowski

Kierownicy Katedry/Zakładu po 1945 r.Wydział Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum I WPiA UW

Sekretariat Katedr i Zakładów z obszaru Prawa Cywilnego

pok. 308;     kontakt:    tel. (22) 552 04 72     e-mail: pc@wpia.uw.edu.pl

.