Uczestnictwo lub wygłoszenie referatu w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych – m.in.:

 1. Uczestnik organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Efektywność ochrony prawnej przed sądami państwowymi. Efektywność ochrony prawnej przed sądami polubownymi (Effektivität des Rechtsschutzes vor staatlichen Gerichten. Effektivität des Rechtsschutzes vor Schiedsgerichten), Warszawa, 6 – 9 kwietnia 2005 r.
 2. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Rajgród k/Augustowa, 1 – 4 czerwca 2005 r.
 3. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem pt. Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego, Kraków – Zakopane, 7 – 9 października 2005 r.
 4. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego pt. Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, Szczecin – Niechorze, 28 – 30 września 2007 r.
 5. Na organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej pt. Problematyka ochrony własności intelektualnej w orzecznictwie sądowym referat pt. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06, Wierzba k/Mikołajek, 4 czerwca 2008 r.
 6. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy, Lublin, 17 – 18 października 2008 r.
 7. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego X Konferencji Wydziałowej pt. Skuteczność prawa referat pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze a skuteczność ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 27 lutego 2009 r.
 8. Uczestnik organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) międzynarodowej konferencji naukowej  pt. Litigation in England and Germany: Legal Professional Services, Key Features and Funding, Oxford, 18 – 21 marca 2009 r.
 9. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Baranów Sandomierski, 26 – 28 maja 2009 r.
 10. Uczestnik oraz sekretarz organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa – Serock, 24 – 26 września 2009 r.
 11. Na organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie Międzynarodowym Forum Prawniczym pt. Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu cywilnym referat pt. Pełnomocnicy przed sądami najwyższej instancji w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 9 października 2009 r.
 12. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji pt. Radca prawny – spojrzenie w przyszłość referat dot. problematyki aplikacji radcowskiej, Warszawa, 11 marca 2011 r.
 13. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Krasiczyn, 6 – 9 czerwca 2011 r.
 14. Uczestnik XIV. Światowego Kongresu Prawa Procesowego organizowanego przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Procedural Justice in a Globalized World, Heidelberg, 25 – 30 lipca 2011 r.
 15. Na organizowanej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer konferencji naukowej pt. Zmiany procedury cywilnej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – autorytety postępowania cywilnego o praktyce i dla praktyków referat pt. Likwidacja postępowania w sprawach gospodarczych, Warszawa, 28 września 2011 r.
 16. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z Polski i Litwy pt. Postępowanie przed sądem polubownym (Arbitraż), Wilno, 7-8 października 2011 r.
 17. Na organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji naukowej pt. Postępowanie cywilne po zmianach – reforma czy rewolucja?  referat pt. Zmiany w systemie środków zaskarżenia, Warszawa, 23 marca 2012 r.
 18. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, Katowice – Kocierz, 23 – 26 września 2013 r.
 19. Na organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji naukowej pt. Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądu w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym moderator konferencji oraz referat pt. Zasądzenie kwoty na rzecz wierzyciela w egzekucji świadczeń niepieniężnych, Warszawa, 25 listopada 2013 r.
 20. Na organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) międzynarodowej konferencji naukowej  pt. The functions of the Supreme Court – issues of process and administration of  justice referat przygotowany pt. Access to the Supreme Court. Polish approach, Warszawa, 13 czerwca 2014 r.
 21. Na organizowanej przez Business Option konferencji naukowej pt. Aktualne problemy postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego referat pt. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w latach 2012-2014. Zasądzenie kwoty pieniężnej w egzekucji świadczeń niepieniężnych, Warszawa, 15 października 2014 r.
 22. Na organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji naukowej pt. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym moderator konferencji oraz referat pt. Skuteczność nadzwyczajnych środków zaskarżenia, Warszawa, 28 października 2014 r.
 23. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji naukowej pt. Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne referat pt. Pełnomocnik w postępowaniu przed Sądem Najwyższym – teoretyczne i praktyczne problemy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, Katowice, 5 grudnia 2014 r.
 24. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian referat pt. Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia, Łódź, 12 grudnia 2014 r.
 25. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego XVI Konferencji Wydziałowej pt. Rola orzecznictwa w systemie prawnym referat pt. Wpływ uchwał Sądu Najwyższego na orzecznictwo sądów powszechnych, Warszawa, 6 marca 2015 r.
 26. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego referat pt. Konsument a postępowanie uproszczone w procesie cywilnym, Szczecin, 16 kwietnia 2015 r.
 27. Uczestnik XV. Światowego Kongresu Prawa Procesowego organizowanego przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Effective Judicial Relief and Remedies in an Age of Austerity, Stambuł, 25 – 28 maja 2015 r.
 28. Uczestnik organizowanej przez European Expertise and Expert Institute (EEEI) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Civil Judicial Expertise in the European Union, Rzym, 29 maja 2015 r.
 29. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Giżycko, 8 – 10 czerwca 2015 r.
 30. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie konferencji naukowej pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy referat pt. Pobieranie opłat w elektronicznym postępowaniu upominawczym – preferencja czy niekonsekwencja?, Lublin, 15 października 2015 r.
 31. Na organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie konferencji naukowej pt. Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi referat pt. Dowód prima facie w orzecznictwie sądów, Warszawa, 16 października 2015 r.
 32. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji naukowej pt. Zaskarżalność orzeczeń i instancyjność postępowań sądowych w świetle Konstytucji, Poznań, 27 listopada 2015 r.
 33. Uczestnik organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie konferencji naukowej pt. Efektywność i sprawność egzekucji świadczeń pieniężnych, Warszawa, 20 czerwca 2016 r.
 34. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego międzynarodowej konferencji naukowej pt. Notarialne tytuły egzekucyjne. Między tradycją a przyszłością, Łódź, 7 kwietnia 2017 r.
 35. Na organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie konferencji naukowej pt. Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu referat pt. Znaczenie i charakter opinii biegłego w postępowaniu cywilnym i w arbitrażu, Warszawa, 23 maja 2017 r.
 36. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji naukowej pt. Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia referat pt. Procesowe funkcjonowanie nieważności w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania, Katowice, 26 maja 2017 r.
 37. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie VIII Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Europejskiej Tradycji Prawnej pt. Efektywna ochrona sądowa – rzymskie korzenie i instytucje współczesne referat pt. Nieważność postępowania w procesie cywilnym – ewolucja od czasów rzymskich do współczesności, Lublin, 2 czerwca 2017 r.
 38. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Poznań – Prusim, 21 – 24 września 2017 r.
 39. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym i karnym referat pt. Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu cywilnym, Szczecin, 11 października 2017 r.
 40. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne referat pt. W kwestii dopuszczalności sporządzania tzw. notarialnych tytułów egzekucyjnych na okaziciela, Szczecin, 1 grudnia 2017 r.
 41. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości referat pt. Ławnicy w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 6 kwietnia 2018 r.
 42. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Ochrona konsumenta w umowach kredytu denominowanego oraz indeksowanego do waluty obcej, Warszawa, 11 maja 2018 r.
 43. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji naukowej X Kolokwium Jagiellońskie pt. O sposobach i skutkach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, Kraków, 18 maja 2018 r.
 44. Uczestnik II Międzynarodowej Konferencji naukowej organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) oraz Instituto Iberamericano de Derecho Procesal (IIDP) oraz XXVI Iberoamerykańskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. Evidence in the process / La prueba en el proceso, Salamanka, 17 – 19 października 2018 r.
 45. Uczestnik organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Arbitraż – standardy, tendencje, perspektywy, Warszawa, 8 listopada 2018 r.
 46. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskie Centrum Mediacji i Arbitrażu konferencji naukowej pt. Oblicza mediacji w sprawach cywilnych. Przedsiębiorca – konsument – mediator moderator konferencji oraz referat pt. Ugoda przed mediatorem a ugoda w postępowaniu pojednawczym, Szczecin, 14 listopada 2018 r.
 47. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia, Łódź, 30 listopada 2018 r.
 48. Na organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Izbę Komorniczą w Krakowie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Komornicy sądowi i koszty egzekucji. Nowe rozwiązania prawne referat pt. Zwolnienie od kosztów komorniczych , Kraków, 7 grudnia 2018 r.
 49. Uczestnik organizowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck konferencji pt. Perspektywa wykładni prawa Unii Europejskiej w świetle dialogu sądowego, Warszawa, 28 lutego 2019 r.
 50. Uczestnik organizowanej przez Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. międzynarodowej konferencji naukowej, Hamburg, 13 – 16 marca 2019 r.
 51. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym moderator konferencji oraz referat pt. Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 22 marca 2019 r.
 52. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencji naukowej pt. Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego referat pt. Dokąd zmierzasz, apelacjo?, Kraków, 6 kwietnia 2019 r.
 53. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwa C.H. Beck konferencji naukowej pt. Reforma postępowania cywilnego, Warszawa, 17 maja 2019 r.
 54. Uczestnik organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia seminarium pt. Wybrane zagadnienia arbitrażu międzynarodowego z perspektywy sądów polskich, Warszawa, 20 maja 2019 r.
 55. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Komorniczą w Warszawie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy referat pt. Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa, Warszawa, 31 maja 2019 r.
 56. Na organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Muszynie pt. Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym (19 – 22 września 2019 r.) referat pt. Skarga nadzwyczajna – rola, znaczenie, perspektywy, Muszyna, 21 września 2019 r.
 57. Na organizowanej przez Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum konferencji pt. Nowela KPC referat pt. Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym. Środki odwoławcze, Warszawa, 25 września 2019 r.
 58. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy (z udziałem sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji) konferencji pt. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, Warszawa, 26 września 2019 r.
 59. Na organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk konferencji naukowej pt. Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian referat pt. Zajęcie rzeczy w egzekucji z ruchomości, Warszawa, 1 października 2019 r.
 60. Uczestnik organizowanej przez Beck Akademia (C.H. Beck) konferencji naukowej pt. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, Warszawa, 4 października 2019 r.
 61. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Izbę Komorniczą w Szczecinie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie konferencji naukowej pt. Zmiany w prawie cywilnym procesowym referat pt. Zażalenie po nowelizacji, czyli o standardzie środka zaskarżenia, Szczecin, 22 października 2019 r.
 62. Uczestnik XVI. Światowego Kongresu Prawa Procesowego organizowanego przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Challenges for Civil Justice As We Move Beyond Globalization and Technological Change, Kobe (Japonia), 2 – 5 listopada 2019 r.
 63. Na organizowanej przez Wolters Kluwer Polska i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany wystąpienie pt. Komentarz do zmian w postępowaniu cywilnym 2019 oraz moderator panelu Postępowanie gospodarcze, postępowanie dowodowe, Warszawa, 14 listopada 2019 r.
 64. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. – założenia aksjologiczne referat pt. Badanie właściwości sądu po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a zasady postępowania cywilnego, Łódź, 28 listopada 2019 r.
 65. Uczestnik organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji pt. Nowe granice arbitrażu, Warszawa, 3 grudnia 2019 r.
 66. Uczestnik organizowanej przez Fundację Court Watch Polska konferencji pt. (Nie)dostępne sądy? Polski wymiar sprawiedliwości w trakcie i po pandemii, Warszawa, 25 września 2020 r. (online)
 67. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty moderator dyskusji pt. Cele i efekty nowelizacji na tle zasad i wartości postępowania cywilnego, Warszawa, 15 października 2020 r.
 68. Uczestnik organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski konferencji naukowej – IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym, Zielona Góra, 26 października 2020 r. (online)
 69. Na organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów VII Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pt. Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich (Complaints, Mediations and Other Proceedings in Consumer Matters) referat pt. Jurisdiction in Cases under Civil Law Involving Consumers, Kraków,  27-28 października 2020 r. (online)
 70. Na organizowanej przez Wolters Kluwer Polska i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian moderator dyskusji oraz moderator panelu Koszty sądowe oraz panelu Postępowanie w sprawach własności intelektualnej, Warszawa, 4-5 listopada 2020 r. (online)
 71. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej (II Forum Prawa Procesowego Cywilnego), Łódź, 20 listopada 2020 r. (online)
 72. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa, Szczecin, 26 listopada 2020 r. (online)
 73. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego XXII Konferencji Wydziałowej pt. Prawo w czasie pandemii Covid-19 referat pt. Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązanie?, Warszawa, 12 marca 2021 r. (online)
 74. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego II Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej pt. Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym referat pt. Zaufanie strony a odmowa sporządzenia przez pełnomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia, Łódź, 26 marca 2021 r. (online)
 75. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Zawody Zaufania Publicznego – tradycje i wyzwania współczesności referat pt. Bezwzględny przymus adwokacko-radcowski – tradycje i wyzwania współczesności, Szczecin, 16 kwietnia 2021 r. (online)
 76. Na organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku konferencji naukowej pt. Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda referat pt. Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym w dobie pandemii, Białystok, 22 kwietnia 2021 r. (online)
 77. Uczestnik organizowanej przez Polską Akademię Nauk i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Dylematy postępowania w sprawach naukowych, Warszawa 29 kwietnia 2021 r. (online)
 78. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konferencji naukowej pt. System środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 04.07.2019 r. uczestnik dyskusji dot. systemu środków zaskarżenia w panelu eksperckim, Lublin, 7 maja 2021 r. (online)
 79. Uczestnik organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej konferencji naukowej pt. Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce. Czy covid-19 spowodował odhumanizowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów?, Nowy Tomyśl, 14 maja 2021 r. (online)
 80. Uczestnik organizowanej przez Krajową Radę Komorniczą konferencji naukowej pt. Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Stan obecny i perspektywy, Warszawa, 25 maja 2021 r. (online)
 81. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych referat pt. Dowód prima facie w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych, Szczecin, 9 czerwca 2021 r. (online)
 82. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Izbę Komorniczą w Krakowie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji referat pt. Funkcje i cele egzekucji sądowej, Kraków, 11 czerwca 2021 r.
 83. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zjazdu Katedr Prawa Międzynarodowego Prywatnego pt. Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy, Kraków, 17 czerwca 2021 r. (online)
 84. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji naukowej pt. Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych, Katowice, 18 czerwca 2021 r. (online)
 85. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelną Radę Adwokacką i Izbę Adwokacką w Białymstoku konferencji naukowej pt. Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Białystok, 18-19 czerwca 2021 r. (online)
 86. Uczestnik organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka Debaty Helsińskiej pt. Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów, Warszawa, 29 czerwca 2021 r. (online)
 87. Uczestnik organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelną Radę Adwokacką konferencji naukowej pt. Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną, Warszawa, 1 lipca 2021 r. (online)
 88. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego konferencji naukowej V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. Postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian moderator panelu pt. Postępowanie nieprocesowe – zagadnienia ogólne, Gdańsk, 22 września 2021 r.
 89. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Między jednolitością a odrębnościami. Rodzaje i tryby postępowania cywilnego, Gdańsk-Jastrzębia Góra, 22 – 25 września 2021 r.
 90. Na organizowanej przez Instytut Prawa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie międzynarodowej konferencji prawa gospodarczego pt. First academic readings in memory of Professor Gratsiella V. Pronska referat pt. Special Proceedings in Commercial Matters in Poland – needful or needless?, Kijów, 1 października 2021 r.
 91. Na organizowanej przez Narodowy Uniwersytet Odeska Akademia Prawnicza (Odessa Law Academy) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Нові тенденції розвитку цивільного процесу України та Польщі (New Trends in the Develoment of the Civil Process of Ukraine and Poland) referat pt. Claims and Evidence – Processual Concentration System in The Polish Civil Proceedings, Odessa, 21 października 2021 r.
 92. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej (III Forum Prawa Procesowego Cywilnego), Łódź, 19 listopada 2021 r. (online)
 93. Na organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA konferencji naukowej pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości referat pt. Nieistnienie orzeczenia a nieważność postępowania – narastające wątpliwości z perspektywy stron i uczestników postępowania cywilnego, Warszawa, 20 listopada 2021 r.
 94. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu konferencji naukowej pt. Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość? referat pt. Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu, Radom, 26 listopada 2021 r.
 95. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. I Ogólnopolska Konferencja Sporów Cywilnych i Handlowych moderator panelu dot. problematyki arbitrażu, Warszawa, 27 listopada 2021 r. (online)
 96. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego moderator panelu pt. Z problematyki niezawisłości sędziowskiej, Warszawa, 5 grudnia 2021 r.
 97. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Izbę Komorniczą w Szczecinie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki, Szczecin, 10 grudnia 2021 r. (online)
 98. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencji naukowej pt. 60 years of the 1958 New York Convention in Poland. The CEE Perspective, Kraków, 21 stycznia 2022 r. (online)
 99. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Izbę Komorniczą w Szczecinie konferencji naukowej pt. Opłaty i wydatki w praktyce komornika sądowego referat pt. Miarkowanie opłaty egzekucyjnej, Szczecin, 18 marca 2022 r.
 100. Uczestnik organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Główną Handlową konferencji naukowej pt. 20-lecie Kodeksu spółek handlowych, Warszawa, 7 kwietnia 2022 r. (online)
 101. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego III Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej pt. Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym moderator panelu pt. Przywileje dłużnika w egzekucji sądowej, Łódź, 8 kwietnia 2022 r. (online)
 102. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencji naukowej pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – teraźniejszość i przyszłość referat pt. Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej, Zielona Góra, 21 kwietnia 2022 r.
 103.  Na organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku konferencji naukowej pt. Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda referat pt. Przyznanie prawa ubogich w postępowaniu egzekucyjnym – zwolnienie od kosztów komorniczych, Białystok, 22 kwietnia 2022 r. (online)
 104. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Komorniczą w Warszawie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki, Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.
 105. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Dylematy wokół prawa do sądu referat pt. Powództwo oczywiście bezzasadne a prawo do sądu, Szczecin, 28 kwietnia 2022 r. (online)
 106. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Dziecko w postępowaniu, Warszawa, 7 maja 2022 r.
 107. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Warszawsko-Jagiellońskiej Konferencji Naukowej pt. Rola sądów ponadnarodowych z perspektywy ochrony tożsamości konstytucyjnej, Warszawa-Kraków, 14 maja 2022 r. (online)
 108. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencji naukowej pt. Aktualne problemy postępowania cywilnego referat pt. Kodeks postępowania cywilnego A.D. 2022 – zasady i priorytety, Toruń, 19 maja 2022 r. (online)
 109. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencji naukowej pt. Sądy i prokuratura w orzecznictwie europejskim i polskim. Między teorią a praktyką, Kraków, 23-24 maja 2022 r. (online)
 110. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości, Katowice 26 maja 2022 r. (online)
 111. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne referat pt. Sententia non existens, Kraków, 27 maja 2022 r.
 112. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Polski Instytut Notarialny i Beck Akademia (C.H. Beck) konferencji naukowej pt. Akta stanu cywilnego a praktyka notarialna, Łódź-Warszawa, 9 czerwca 2022 r. (online)
 113. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konferencji naukowej pt. Ewolucja postępowania nieprocesowego, Lublin, 10 maja 2021 r. (online)
 114. Na organizowanej przez Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszyniowie (Republika Mołdawii) we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Ovidius w Konstancji (Rumunia), Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Wydziałem Prawa Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Zaporożu (Ukraina) oraz Wydziałem Prawa Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina) międzynarodowej konferencji naukowej pt. pt. The present and the future of the legal order and human rights. From social, ethicial and legal challenges to opportunities for development and cooperation referat pt. The Remedies System in Polish Civil Proceedings in the Context of the Right to Fair Trail, Kiszyniów, 17 czerwca 2022 r.
 115. Na XII Konferencji Fundacji Court Watch Polska uczestnik dyskusji w panelu eksperckim pt. Rozwiązania pandemiczne w sądach – które powinny z nami pozostać, a z którymi powinniśmy się jak najszybciej pożegnać?, Warszawa, 30 września 2022 r.
 116. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach konferencji naukowej VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. Postępowanie cywilne i wymiar sprawiedliwości – wyzwania i perspektywy po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego moderator panelu Postępowanie rozpoznawcze (posiedzenia sądowe), Kielce, 10 października 2022 r.
 117. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu konferencji naukowej pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich, Radom, 21 października 2022 r.
 118. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Izbę Komorniczą w Szczecinie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Elektroniczna egzekucja sądowa – europejskie dobre praktyki, Szczecin, 25 października 2022 r. (online)
 119. Na organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacją oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA konferencji naukowej pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości. cz. 2 referat pt. Notarialny nakaz zapłaty, czyli w kierunku prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości, Warszawa, 5 listopada 2022 r.
 120. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy międzynarodowej konferencji naukowej pt. Praworządność – w poszukiwaniu wzorca kontroli, Warszawa, 8 listopada 2022 r.
 121. Uczestnik organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie konferencji naukowej pt. Wadliwe ukształtowanie sądu – sanacja czy kasacja powołań sędziowskich, Warszawa, 16 listopada 2022 r. (online)
 122. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym (IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego), Łódź, 18 listopada 2022 r. (online)
 123. Uczestnik (inauguracja wydarzenia) organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Instytut Notarialny, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Izbę Notarialną w Warszawie konferencji naukowej pt. Zdolność stron do czynności notarialnych, Warszawa, 25 listopada 2022 r.
 124. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencji naukowej pt. Postępowanie cywilne – niewykorzystane możliwości referat pt. Współczesna legislacja a deformacja prawa procesowego, Warszawa, 5 grudnia 2022 r. (online)
 125. Uczestnik organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie konferencji naukowej pt. Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy, Kraków, 12 grudnia 2022 r. (online)
 126. Na organizowanej przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Konferencji Interdyscyplinarnej Doktorantów SDNS UW moderator panelu Postępowanie cywilne, Warszawa, 14 stycznia 2023 r.
 127. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Izbę Komorniczą w Krakowie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego referat pt. Zajęcie nieruchomości obciążonej hipoteką i jego skutki, Kraków, 20 stycznia 2023 r.
 128. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie konferencji naukowej pt. Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych – aspekty praktyczne, Szczecin, 7 marca 2023 r. (online)
 129. Uczestnik organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej) oraz Izbę Komorniczą we Wrocławiu konferencji naukowej pt. Informatyzacja postępowania cywilnego – problemy praktyczne, Wrocław, 17 marca 2023 r. (online)
 130. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Spory w spółkach kapitałowych w praktyce sądowej i arbitrażowej – trendy i wyzwania, Warszawa, 24 marca 2023 r. (online)
 131. Na organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Murcji oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej (II Hiszpańsko-Polski Kongres Naukowy) pt. Los retos del derecho en una sociedad digital, tecnológica e interconectada – Legal Challenges of a Digital, Technological and Interconnected Society referat pt. Remote Court Hearings in Polish Judicial Civil Proceedings, Murcja, 24 marca 2023 r. (online)
 132. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej 9. Forum Prawa Mediów Elektronicznych pt. Człowiek – Gospodarka – IT referat pt. Elektronizacja czynności komornika sądowego jako instrument efektywnej egzekucji sądowej, Szczecin, 28 marca 2023 r. (online)
 133. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, MEDEL Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia konferencji naukowej pt. Tribunal established by law/Sąd ustanowiony na podstawie prawa, Warszawa, 14 kwietnia 2023 r.
 134. Na organizowanej przez Wydział Prawa w Niszu (Serbia) konferencji naukowej pt. Law and Social Values referat pt. Evolvement of Consumer Legal Protection in Polish Judicial Proceedings – New Separate Proceedings, Nisz, 21 kwietnia 2023 r.
 135. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konferencji naukowej pt. Status wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym referat pt. Odpowiedzialność Państwa czy problem wierzyciela, czyli eksmisja po uchyleniu art. 15zzu ustawy COVID-19, Lublin, 28 kwietnia 2023 r. (online)
 136. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Katowicach konferencji naukowej pt. Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9 marca 2023 r., Katowice, 8 maja 2023 r. (online)
 137. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Środki zaskarżenia – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne, Kraków, 12 maja 2023 r. (online)
 138. Na organizowanej przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych (TNPC), kwartalnik Polski Proces Cywilny (PPC) we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości konferencji naukowej pt. Zmiany w k.p.c. wprowadzone przez ustawę z dnia 9 marca 2023 r. oraz zawarte w projekcie z dnia 31 marca 2023r.: reforma czy przekleństwo nowelizacji? referat pt. Pisma procesowe zawodowego pełnomocnika z art. 128-1 k.p.c. – mobilizacja czy aberracja?, webinarium, 16 maja 2023 r. (online)
 139. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji naukowej pt. Dowody w postępowaniu cywilnym referat pt. Wnioski dowodowe w piśmie zawodowego pełnomocnika – o skutkach wprowadzenia art. 128-1 k.p.c., Poznań, 19 maja 2023 r. (online)
 140. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Współczesne wyzwania prawa procesowego – kierunki zmian postępowania cywilnego oraz karnego referat pt. O kondycji i wyzwaniach współczesnego procesu cywilnego, Warszawa, 23 maja 2023 r.
 141. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego IV Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej pt. Notariusz w postępowaniu cywilnym referat pt. Zakres dopuszczalnych kompetencji notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym, Łódź, 26 maja 2023 r.
 142. Na organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie konferencji naukowej pt. Dokąd zmierzasz proceduro? Aktualne problemy prawa postępowania cywilnego? referat pt. Dokąd zmierza ochrona konsumenta w procesie cywilnym?, Kraków, 29 maja 2023 r.
 143. Uczestnik organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia III Kongresu Prawników Polskich, Gdańsk, 24 czerwca 2023 r. (online)
 144. Na organizowanej przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie konferencji naukowej pt. Czynności notarialne – teraźniejszość i przyszłość referat pt. Uprawnienia notariusza do dokonywania wpisów w księgach wieczystych, Warszawa, 8 września 2023 r.
 145. Na organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Lublinie pt. Instytucje prawa procesowego cywilnego – stan obecny i perspektywy (17 – 20 września 2023 r.) referat pt. Zaoczność w systemie procesu cywilnego, Lublin, 18 września 2023 r.
 146. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej konferencji naukowej VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. Informatyzacja postępowania cywilnego – teraźniejszość i przyszłość moderator panelu dot. problematyki rozprawy zdalnej, Lublin, 20 września 2023 r.
 147. Na organizowanej przez Wydział Prawa w Sztipie (Macedonia Północna) konferencji naukowej pt. Social changes in the Global World referat pt. Evolution of Proceedings in Matters of Labour Law in Poland, Sztip, 28 września 2023 r.
 148. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji naukowej pt. Powództwo o zwolnienie od egzekucji z perspektywy pięćdziesięciu lat, Poznań, 13 października 2023 r.
 149. Uczestnik organizowanej przez Uniwersytet Wiedeński (Universität Wien) międzynarodowej konferencji naukowej pt. The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?, Wiedeń, 25 października 2023 r. (online)
 150. Na organizowanej przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Izbę Komorniczą w Łodzi, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Polski Instytut Notarialny konferencji naukowej pt. Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości. Czynniki i bariery referat pt. Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości, Kalisz, 26 października 2023 r.
 151. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Naczelną Radę Adwokacką i Izbę Komorniczą w Warszawie konferencji naukowej pt. Między postępowaniem rozpoznawczym a egzekucyjnym referat wprowadzający, Warszawa, 27 października 2023 r.
 152. Uczestnik organizowanej przez Komisję Europejską (Przedstawicielstwo w Polsce) konferencji naukowej (seminarium) pt. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego, Warszawa, 6 listopada 2023 r. (online)
 153. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Notarialną w Warszawie, Polski Instytut Notarialny konferencji naukowej pt. Prawo spadkowe – notariusz wobec wyzwań współczesności moderator panelu, Warszawa, 17 listopada 2023 r.
 154. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Koło Naukowe Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu konferencji naukowej pt. Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych moderator panelu pt. Postępowanie sądowe, Warszawa, 24 listopada 2023 r.
 155. Na organizowanej przez Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Kościół i wiara w prawie cywilnym materialnym i procesowym referat pt. Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu cywilnym, Szczecin, 28 listopada 2023 r. (online)
 156. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Lublinie konferencji naukowej pt. Nowelizacje prawa egzekucyjnego wobec oczekiwań praktyki, Lublin, 1 grudnia 2023 r. (online)
 157. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Naczelną Radę Adwokacką konferencji naukowej pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce. Perspektywa na najbliższą przyszłość. Część 3 referat pt. Proces cywilny – od upadku ku restytucji, Warszawa, 8 grudnia 2023 r.
 158. Na organizowanej przez Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszyniowie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. State, Security and Human Rights in the Digital Era referat pt. E-delivery system in Poland, Kiszyniów, 15 grudnia 2023 r. (online)
 159. Na organizowanej przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Konferencji Interdyscyplinarnej Doktorantów SDNS UW moderator panelu Postępowanie cywilne oraz panelu Prawo procesowe i konstytucyjne, Warszawa, 20 stycznia 2024 r.
 160. Uczestnik (inauguracja wydarzenia) organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Naczelną Radę Adwokacką konferencji naukowej pt. Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać zapisy CSDDD, Warszawa, 26 stycznia 2024 r.
 161. Na organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Lizbonie konferencji naukowej pt. The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?  referat pt.  Influence of EU Law on Consumer in Civil Proceedings. The Polish Experience,  Lizbona, 7 marca 2024 r.
 162. Uczestnik organizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej konferencji naukowej pt. Nieodpłatna pomoc prawna jako element budowania społeczeństwa obywatelskiego, Bielsko-Biała, 8 marca 2024 r. (online)
 163. Uczestnik organizowanej przez Collegium Civitas  w Warszawie debaty eksperckiej pt. Jak odbudować polski wymiar sprawiedliwości?, Warszawa, 14 marca 2024 r. (online)
 164. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencji naukowej pt. Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej referat pt. Czy ideał sięgnął bruku, czyli kilka uwag o odmowie nadania klauzuli wykonalności z art. 781-1 par. 1 pkt. 1 k.p.c., Warszawa, 9 kwietnia 2024 r. (online)
 165. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konferencji naukowej pt. Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego referat pt. Procesowa ochrona konsumenta w postępowaniu odrębnym – perspektywa unijna, Lublin, 12 kwietnia 2024 r.
 166. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Rola sądów w demokratycznym państwie prawa, Warszawa, 12 kwietnia 2024 r.
 167. Na organizowanej przez Wydział Prawa w Niszu (Serbia) konferencji naukowej pt. Legal Principles in Contemporary Law referat pt. Restrictions to the Principle of Publicity in Polish Judicial Proceedings Under Civil Law, Nisz, 19 kwietnia 2024 r. (onilne)
 168. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji naukowej pt. Dowody w postępowaniu cywilnym referat pt. Dowód z urzędu w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, Poznań, 19 kwietnia 2024 r.

Wybrane referaty wygłoszone na seminariach naukowych –  m.in.:

 1. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Skarga kasacyjna po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 22 grudnia 2004 r., Warszawa, 8 marca 2005 r.
 2. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 10 maja 2005 r.
 3. Na zebraniu naukowym Izby Cywilnej Sądu Najwyższego referat pt. Dopuszczalność opierania skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów, Warszawa, 14 listopada 2007 r.
 4. Na seminarium naukowym organizowanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa referat pt. Skarga kasacyjna – zagadnienia wybrane, Warszawa, 6 listopada 2008 r.
 5. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze, Warszawa, 17 grudnia 2008 r.
 6. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym – wprowadzenie do dyskusji dot. monografii I. Kunickiego, wyd. LexisNexis 2010, Warszawa, 22 lipca 2011 r.
 7. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Zasądzenie kwoty na rzecz wierzyciela w egzekucji świadczeń niepieniężnych (astreinte), Warszawa, 14 stycznia 2014 r.
 8. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Istota nieważności procesu cywilnego, Warszawa, 13 października 2015 r.
 9. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Nieważność postępowania w procesie cywilnym w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym, Warszawa, 11 kwietnia 2017 r.
 10. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego referat pt. Ewolucja instytucji nieważności w prawie procesowym, Łódź, 4 października 2018 r.
 11. Na seminarium naukowym Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego referat pt. Model nieważności w cywilnym prawie procesowym – od nieważności ex lege do instrumentu zaskarżalności, Kraków, 9 października 2018 r.
 12. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Postępowanie egzekucyjne na gruncie ustawy o komornikach sądowych, Warszawa, 22 stycznia 2019 r.
 13. Na seminarium naukowym organizowanym przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej referat pt. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym na tle ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych, Warszawa, 13 lutego 2019 r.
 14. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Zażalenie i apelacja po nowelizacji z 4 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane, Warszawa, 10 marca 2020 r.
 15. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Notarialny nakaz zapłaty – sądowy czy prywatny wymiar sprawiedliwości?, Warszawa, 22 listopada 2022 r.

Wybrane referaty wygłoszone w ramach Szkoły Prawa Polskiego (Program Dialog): 

 1. W ramach projektu Szkoła Prawa Polskiego im. Leona Petrażyckiego na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie wykłady z postępowania cywilnego, Kijów, 1 – 2 października 2021 r.
 2. W ramach projektu Szkoła Prawa Polskiego im. Eugeniusza Waśkowskiego w Odessie na Narodowym Uniwersytecie Odeska Akademia Prawnicza wykłady z postępowania cywilnego, Odessa, 22 października 2021 r.
 3. W ramach projektu Szkoła Prawa Polskiego na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie wykład pt. Mediation in Polish Law, Kiszyniów, 8 grudnia 2022 r. (wykład w języku angielskim)

Wybrane wygłoszone referaty, poprowadzone symulacje rozprawy oraz warsztaty na spotkaniach naukowych organizowanych przez koła naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis pt. Class action a współuczestnictwo procesowe, Warszawa, 25 marca 2010 r.
 2. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego pt. Dyskrecjonalna władza sędziego – nowy model koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 29 października 2011 r.
 3. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 1 marca 2012 r.
 4. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego –Warsztaty z pisania pism procesowych,  Warszawa, 27 marca 2012 r.
 5. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego pt. 90 minut wokół nowelizacji postępowania cywilnego, Warszawa, 16 maja 2012 r.
 6. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 27 listopada 2013 r.
 7. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.
 8. Spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris – pt. Skąd się wzięła nieważność postępowania w procesie cywilnym?, Warszawa, 19 kwietnia 2017 r.
 9. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.
 10. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego pt. Postępowanie egzekucyjne – dziś i jutro, Warszawa, 24 maja 2018 r.
 11. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.
 12. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis pt. Nadużycie prawa procesowego, Warszawa, 4 marca 2020 r.
 13. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Nieruchomości pt. Egzekucja z nieruchomości, Warszawa, 26 listopada 2020 r. (online)
 14. Spotkanie Koła Naukowego Stosowania Prawa oraz Koła Naukowego Prawa Procesowego, Apelacja w kpc – Zarzuty, Warszawa, 18 maja 2021 r. (online)
 15. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego pt. Jawność rozprawy, dlaczego jest ważna i jak z niej korzystać, Warszawa, 24 października 2022 r.
 16. Spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris – pt. Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu sądowym, Warszawa, 21 lutego 2024 r.
 17. Spotkanie Koła Naukowego Zawodów Prawniczych pt. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, Warszawa, 22 lutego 2024 r.
 18. PraWOStart projekt organizowany przez Wydział Prawa i Administracji UW – Warsztaty z pisania pism procesowych, Warszawa, 26 marca 2024 r.

Wybrane szkolenia dla przedstawicieli zawodów prawniczych oraz w ramach studiów podyplomowych:

 1. W ramach Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji organizowanego przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011 – 2016 referat pt. Postępowanie przed Sądem Najwyższym
 2. W ramach Podyplomowych Studiów nt. Ekonomia i Prawo Gospodarcze organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury referat pt. Praktyczne skutki ostatnich oraz planowanych zmian k.p.c., Warszawa, wrzesień-październik 2011 r.
 3. W ramach szkolenia sędziów wydziałów odwoławczych sądów okręgowych i apelacyjnych organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury referat pt. Pytania prawne do Sądu Najwyższego – wymogi i sposób formułowania, Dębe k/Serocka, 12 października 2011 r.
 4. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Nowy model koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 8 grudnia 2011 r. i 1 października 2012 r.
 5. W ramach szkolenia sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie referat pt. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z dnia 16 września 2011 r., Kazimierz Dolny, 27 października 2011 r.
 6. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie referat pt. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – przysługiwanie, prawidłowość wniesienia, przedsąd, Krasiczyn, 20-21 kwietnia 2012 r.
 7. W ramach szkolenia organizowanego przez Informedia Polska/Puls Biznesu pt. Nowe Regulacje w procedurze cywilnej referat pt. Reforma postępowania cywilnego – jaki będzie jej wpływ na przedsiębiorcę, Warszawa 22 maja 2012 r.
 8. W ramach szkolenia sędziów sądów rejonowych i okręgowych organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury referat pt. Kontradyktoryjność w postępowaniu nieprocesowym; granice podejmowania przez sąd czynności z urzędu w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Świnoujście, 12 czerwca 2012 r.
 9. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie referat pt. Kontradyktoryjny model postępowania cywilnego; Aktywność stron i pełnomocników a działanie przez sąd z urzędu; Ciężar wspierania procesu, Warszawa, 4 grudnia 2012 r.
 10. W ramach szkolenia organizowanego przez Business Option referat pt. Postępowanie cywilne po nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji materiału procesowego i środków zaskarżenia – uwagi praktyczne, Warszawa, 12 czerwca 2013 r.
 11. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie referat pt. Wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem podstaw kasacyjnych i wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania, Kraków, 6 października 2015 r.
 12. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Znowelizowane postępowanie grupowe. Nowe otwarcie w praktyce, Warszawa, 28 grudnia 2017 r.
 13. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Zmiany w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wchodzące w życie z początkiem 2019 r.  – perspektywa radcy prawnego, Warszawa, 14 stycznia 2019 r.
 14. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Egzekucja sądowa na gruncie ustawy o komornikach sądowych, Siedlce, 10 maja 2019 r.
 15. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadzone ustawą o komornikach sądowych, Płock, 13 maja 2019 r.
 16. W ramach szkolenia sędziów sądów powszechnych organizowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie referat pt. Nadużycie prawa procesowego, Mikołajki, 24 października 2019 r.; Ryn, 21 listopada 2019 r.
 17. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie referat pt. Środki zaskarżenia – zażalenie i apelacja, Warszawa, 22 stycznia 2020 r.
 18. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Nadużycie prawa procesowego z perspektywy radcy prawnego, Płock, 3 lutego 2020 r.; Siedlce 7 lutego 2020 r.
 19. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Nadużycie prawa procesowego – perspektywa radcy prawnego, Warszawa, 4 lutego 2020 r.
 20. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Postępowanie dowodowe po nowelizacji, Warszawa, 4 lutego 2020 r.
 21. W ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. 2019 w prawie procesowym cywilnym. Rok ewolucji czy rewolucji?, Warszawa, 18 kwietnia 2020 r.
 22. W ramach szkolenia adwokatów i aplikantów adwokackich organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu referat pt. Zażalenie po zmianach z 2019 r. – założenia, a praktyka, Opole, 12 czerwca 2021 r. (online)
 23. W ramach szkolenia adwokatów i aplikantów adwokackich organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu referat pt. Apelacja po zmianach z 2019 r. – założenia, a praktyka, Opole, 22 czerwca 2021 r. (online)
 24. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie (Sekcja Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych) referat pt. Tak zwane „pozwy ślepe – uwagi na tle rządowego projektu, Kraków, 25 lutego 2022 r. (online)
 25. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (Sekcja Praktyków Prawa) referat pt. Wnoszenie pism procesowych w świetle nowelizacji k.p.c. z 9.03.2023 r., Warszawa, 23 czerwca 2023 r.
 26. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu referat pt. Pisma procesowe zawodowego pełnomocnika na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. – z uwzględnieniem trybu z art. 128-1 k.p.c., Opole, 10 lipca 2023 r. (online)
 27. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie referat pt. Pisma i wnioski dowodowe zawodowego pełnomocnika na tle ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie k.p.c., Kraków, 12 lipca 2023 r. (online)
 28. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu referat pt. Wybrane zagadnienia nowelizacji k.p.c. z 2023 r., Radom, 12 grudnia 2023 r.