Rekomendowany podręcznik do postępowania cywilnego

 • Postępowanie CywilneJerzy Lapierre, Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Teresa Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, wyd. Wolters Kluwer, wyd. 8, Warszawa 2016

  Kazusy z postępowania cywilnego

  Podręcznik do postępowania egzekucyjnego

  • Egzekucja sądowa w prawie polskim – Grzegorz Julke, Zenon Knypl, Marek Koenner, Wojciech Kowalski, Zbigniew Merchel, Grzegorz Sikorski, Zbigniew Szczurek (red.), Jarosław Świeczkowski, wyd. Currenda, wyd. 2, Sopot 2015

  Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego

  • Tadeusz Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (tom I – VI) wyd. Wolters Kluwer, wyd. 5, Warszawa 2016 – autorzy: Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Henryk Pietrzkowski, Karol Weitz

  • Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz LEX, (tom I – V) wyd. Wolters Kluwer,  wyd. 2, Warszawa 2013 – autorzy: Helena Ciepła, Tadeusz Domińczyk, Henryk Dolecki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Antoni Górski, Irena Gromska-Szuster, Anna Hrycaj, Józef Iwulski, Andrzej Jakubecki, Grzegorz Jędrejek, Iwona Koper, Jan Klimkowicz, Krzysztof Knoppek, Grzegorz Misiurek, Piotr Pogonowski, Piotr Rylski, Zbigniew Strus, Tadeusz Wiśniewski, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Zembrzuski, Tadeusz Żyznowski

  Metodyka