Seminarium doktorskie Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

prowadzone pod kierunkiem profesorów Tadeusza Erecińskiego i Karola Weitza
21 listopada, 19 grudnia 2023 r.

16 stycznia, 13 marca, 23 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca 2024 r.

spotkania we wtorki godz. 17:00, Collegium Iuridicum I, sala 209ROK AKADEMICKI 2023/24


ROK AKADEMICKI 2022/23


ROK AKADEMICKI 2021/22


ROK AKADEMICKI 2020/21


ROK AKADEMICKI 2019/20


ROK AKADEMICKI 2018/19


ROK AKADEMICKI 2017/18


ROK AKADEMICKI 2016/17


ROK AKADEMICKI 2015/16


ROK AKADEMICKI 2014/15