knzp@wpia.uw.edu.pl


Koło Naukowe na Facebooku – facebook.com/KNZP.UW

Koło Naukowe w wykazie KN WPiA UW – link


Regulamin Koła – link

Działalność KNZP WPiA UW opiera się na współpracy z prawniczymi samorządami zawodowymi:

porozumienie WPiA UW o współpracy z Naczelną Radą Adwokacką – link

porozumienie WPiA UW o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie – link

porozumienie WPiA UW o współpracy z Izbą Notarialną w Warszawie – link

porozumienie WPiA UW o współpracy z Izbą Komorniczą w Warszawie – link
Zarząd 2023/2024Aleksandra Kolbusz – Prezes Zarządu
Elżbieta Żochowska – Sekretarz
Gabriela Olejniczak – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem adwokackim
Wiktor Sendek – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem radcowskim
Tomasz Sułek – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem notarialnym
Jakub Domagała – Wiceprezes ds. współpracy z samorządem komorniczym
Julia Bielecka, Aleksander Hartwig, Anna Korycka, Michał Scendo – Członkowie Zarządu


Bieżące wydarzenia Koła Naukowego Zawodów Prawniczych WPiA UW


2.06.2023 r.30.05.2023 r.12.05.2023 r.


Decyzją Prorektora ds. Studentów i jakości kształcenia prof. UW dr hab. Sławomira Żółtka z 12 maja 2023 r. Koło zostało wpisane do rejestru uczelnianych organizacji studenckich Uniwersytetu Warszawskiego pod numerem 1160.10.05.2023 r.