KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPiA UW

Kierownik Katedry:

 •  prof. dr hab. Karol Weitz

Pracownicy:

 •  prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
 •  dr hab. prof. UW Andrzej Wach
 •  dr hab. Andrzej Grzegorz Harla
 •  dr hab. Piotr Rylski
 •  dr hab. Tadeusz Zembrzuski
 •  dr Marcin Cieśliński
 •  dr Marcin Dziurda
 •  mgr Robert Obrębski

Doktoranci:

 •  mgr Monika Cichorska
 •  mgr Cezary Dzierzbicki
 •  mgr Magdalena Hudyma
 •  mgr Aleksandra Orzeł – Jakubowska

 

 

Kierownicy Katedry/Zakładu po 1945 r.

prof. dr hab. Karol Weitz (od 2017 r.)

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (1997 – 2017 r.)

prof. dr hab. Maria Jędrzejewska (1985 – 1997 r.)

prof. dr Zbigniew Resich (1979 – 1985 r.)

prof. dr Jerzy Jodłowski (1950 – 1979 r.)

prof. Wacław Miszewski (do 1946 r.)

 

 

Wydział Prawa i Administracji UW

Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW, Collegium Iuridicum I

sekretariat IPC  –  pok. 308;  kontakt: tel. (22) 552 04 72   ipc@wpia.uw.edu.pl