Uczestnictwo lub wygłoszenie referatu w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych – m.in.:

 1. Uczestnik organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Efektywność ochrony prawnej przed sądami państwowymi. Efektywność ochrony prawnej przed sądami polubownymi (Effektivität des Rechtsschutzes vor staatlichen Gerichten. Effektivität des Rechtsschutzes vor Schiedsgerichten), Warszawa, 6 – 9 kwietnia 2005 r.
 2. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Rajgród k/Augustowa, 1 – 4 czerwca 2005 r.
 3. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem pt. Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego, Kraków – Zakopane, 7 – 9 października 2005 r.
 4. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego pt. Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, Szczecin – Niechorze, 28 – 30 września 2007 r.
 5. Na organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej pt. Problematyka ochrony własności intelektualnej w orzecznictwie sądowym referat pt. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06, Wierzba k/Mikołajek, 4 czerwca 2008 r.
 6. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Prawo sądowe cywilne – wyzwania dla Europy, Lublin, 17 – 18 października 2008 r.
 7. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego X Konferencji Wydziałowej pt. Skuteczność prawa referat pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze a skuteczność ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 27 lutego 2009 r.
 8. Uczestnik organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) międzynarodowej konferencji naukowej  pt. Litigation in England and Germany: Legal Professional Services, Key Features and Funding, Oxford, 18 – 21 marca 2009 r.
 9. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Baranów Sandomierski, 26 – 28 maja 2009 r.
 10. Uczestnik oraz sekretarz organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa – Serock, 24 – 26 września 2009 r.
 11. Na organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie Międzynarodowym Forum Prawniczym pt. Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu cywilnym referat pt. Pełnomocnicy przed sądami najwyższej instancji w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 9 października 2009 r.
 12. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji pt. Radca prawny – spojrzenie w przyszłość referat dot. problematyki aplikacji radcowskiej, Warszawa, 11 marca 2011 r.
 13. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Krasiczyn, 6 – 9 czerwca 2011 r.
 14. Uczestnik XIV. Światowego Kongresu Prawa Procesowego organizowanego przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Procedural Justice in a Globalized World, Heidelberg, 25 – 30 lipca 2011 r.
 15. Na organizowanej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer konferencji naukowej pt. Zmiany procedury cywilnej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – autorytety postępowania cywilnego o praktyce i dla praktyków referat pt. Likwidacja postępowania w sprawach gospodarczych, Warszawa, 28 września 2011 r.
 16. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z Polski i Litwy pt. Postępowanie przed sądem polubownym (Arbitraż), Wilno, 7-8 października 2011 r.
 17. Na organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji naukowej pt. Postępowanie cywilne po zmianach – reforma czy rewolucja?  referat pt. Zmiany w systemie środków zaskarżenia, Warszawa, 23 marca 2012 r.
 18. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, Katowice – Kocierz, 23 – 26 września 2013 r.
 19. Na organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji naukowej pt. Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądu w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym moderator konferencji oraz referat pt. Zasądzenie kwoty na rzecz wierzyciela w egzekucji świadczeń niepieniężnych, Warszawa, 25 listopada 2013 r.
 20. Na organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) międzynarodowej konferencji naukowej  pt. The functions of the Supreme Court – issues of process and administration of  justice referat przygotowany pt. Access to the Supreme Court. Polish approach, Warszawa, 13 czerwca 2014 r.
 21. Na organizowanej przez Business Option konferencji naukowej pt. Aktualne problemy postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego referat pt. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w latach 2012-2014. Zasądzenie kwoty pieniężnej w egzekucji świadczeń niepieniężnych, Warszawa, 15 października 2014 r.
 22. Na organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie konferencji naukowej pt. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym moderator konferencji oraz referat pt. Skuteczność nadzwyczajnych środków zaskarżenia, Warszawa, 28 października 2014 r.
 23. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji naukowej pt. Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne referat pt. Pełnomocnik w postępowaniu przed Sądem Najwyższym – teoretyczne i praktyczne problemy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, Katowice, 5 grudnia 2014 r.
 24. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian referat pt. Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia, Łódź, 12 grudnia 2014 r.
 25. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego XVI Konferencji Wydziałowej pt. Rola orzecznictwa w systemie prawnym referat pt. Wpływ uchwał Sądu Najwyższego na orzecznictwo sądów powszechnych, Warszawa, 6 marca 2015 r.
 26. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego referat pt. Konsument a postępowanie uproszczone w procesie cywilnym, Szczecin, 16 kwietnia 2015 r.
 27. Uczestnik XV. Światowego Kongresu Prawa Procesowego organizowanego przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Effective Judicial Relief and Remedies in an Age of Austerity, Stambuł, 25 – 28 maja 2015 r.
 28. Uczestnik organizowanej przez European Expertise and Expert Institute (EEEI) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Civil Judicial Expertise in the European Union, Rzym, 29 maja 2015 r.
 29. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Giżycko, 8 – 10 czerwca 2015 r.
 30. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie konferencji naukowej pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy referat pt. Pobieranie opłat w elektronicznym postępowaniu upominawczym – preferencja czy niekonsekwencja?, Lublin, 15 października 2015 r.
 31. Na organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie konferencji naukowej pt. Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi referat pt. Dowód prima facie w orzecznictwie sądów, Warszawa, 16 października 2015 r.
 32. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji naukowej pt. Zaskarżalność orzeczeń i instancyjność postępowań sądowych w świetle Konstytucji, Poznań, 27 listopada 2015 r.
 33. Uczestnik organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie konferencji naukowej pt. Efektywność i sprawność egzekucji świadczeń pieniężnych, Warszawa, 20 czerwca 2016 r.
 34. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego międzynarodowej konferencji naukowej pt. Notarialne tytuły egzekucyjne. Między tradycją a przyszłością, Łódź, 7 kwietnia 2017 r.
 35. Na organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie konferencji naukowej pt. Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu referat pt. Znaczenie i charakter opinii biegłego w postępowaniu cywilnym i w arbitrażu, Warszawa, 23 maja 2017 r.
 36. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji naukowej pt. Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia referat pt. Procesowe funkcjonowanie nieważności w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania, Katowice, 26 maja 2017 r.
 37. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie VIII Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Europejskiej Tradycji Prawnej pt. Efektywna ochrona sądowa – rzymskie korzenie i instytucje współczesne referat pt. Nieważność postępowania w procesie cywilnym – ewolucja od czasów rzymskich do współczesności, Lublin, 2 czerwca 2017 r.
 38. Uczestnik organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Poznań – Prusim, 21 – 24 września 2017 r.
 39. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym i karnym referat pt. Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu cywilnym, Szczecin, 11 października 2017 r.
 40. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej pt. Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne referat pt. W kwestii dopuszczalności sporządzania tzw. notarialnych tytułów egzekucyjnych na okaziciela, Szczecin, 1 grudnia 2017 r.
 41. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości referat pt. Ławnicy w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 6 kwietnia 2018 r.
 42. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Ochrona konsumenta w umowach kredytu denominowanego oraz indeksowanego do waluty obcej, Warszawa, 11 maja 2018 r.
 43. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji naukowej X Kolokwium Jagiellońskie pt. O sposobach i skutkach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, Kraków, 18 maja 2018 r.
 44. Uczestnik II Międzynarodowej Konferencji naukowej organizowanej przez International Association of Procedural Law (IAPL) oraz Instituto Iberamericano de Derecho Procesal (IIDP) oraz XXVI Iberoamerykańskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. Evidence in the process / La prueba en el proceso, Salamanka, 17 – 19 października 2018 r.
 45. Uczestnik organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Arbitraż – standardy, tendencje, perspektywy, Warszawa, 8 listopada 2018 r.
 46. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskie Centrum Mediacji i Arbitrażu konferencji naukowej pt. Oblicza mediacji w sprawach cywilnych. Przedsiębiorca – konsument – mediator moderator konferencji oraz referat pt. Ugoda przed mediatorem a ugoda w postępowaniu pojednawczym, Szczecin, 14 listopada 2018 r.
 47. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia, Łódź, 30 listopada 2018 r.
 48. Na organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Izbę Komorniczą w Krakowie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Komornicy sądowi i koszty egzekucji. Nowe rozwiązania prawne referat pt. Zwolnienie od kosztów komorniczych , Kraków, 7 grudnia 2018 r.
 49. Uczestnik organizowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck konferencji pt. Perspektywa wykładni prawa Unii Europejskiej w świetle dialogu sądowego, Warszawa, 28 lutego 2019 r.
 50. Uczestnik organizowanej przez Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. międzynarodowej konferencji naukowej, Hamburg, 13 – 16 marca 2019 r.
 51. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym moderator konferencji oraz referat pt. Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 22 marca 2019 r.
 52. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencji naukowej pt. Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego referat pt. Dokąd zmierzasz, apelacjo?, Kraków, 6 kwietnia 2019 r.
 53. Uczestnik organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwa C.H. Beck konferencji naukowej pt. Reforma postępowania cywilnego, Warszawa, 17 maja 2019 r.
 54. Uczestnik organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia seminarium pt. Wybrane zagadnienia arbitrażu międzynarodowego z perspektywy sądów polskich, Warszawa, 20 maja 2019 r.
 55. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Komorniczą w Warszawie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencji naukowej pt. Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy referat pt. Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa, Warszawa, 31 maja 2019 r.
 56. Na organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Muszynie pt. Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym (19 – 22 września 2019 r.) referat pt. Skarga nadzwyczajna – rola, znaczenie, perspektywy, Muszyna, 21 września 2019 r.
 57. Na organizowanej przez Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum konferencji pt. Nowela KPC referat pt. Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym. Środki odwoławcze, Warszawa, 25 września 2019 r.
 58. Uczestnik organizowanej przez Sąd Najwyższy (z udziałem sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji) konferencji pt. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, Warszawa, 26 września 2019 r.
 59. Na organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk konferencji naukowej pt. Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian referat pt. Zajęcie rzeczy w egzekucji z ruchomości, Warszawa, 1 października 2019 r.
 60. Uczestnik organizowanej przez Beck Akademia (C.H. Beck) konferencji naukowej pt. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, Warszawa, 4 października 2019 r.
 61. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Izbę Komorniczą w Szczecinie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie konferencji naukowej pt. Zmiany w prawie cywilnym procesowym referat pt. Zażalenie po nowelizacji, czyli o standardzie środka zaskarżenia, Szczecin, 22 października 2019 r.
 62. Uczestnik XVI. Światowego Kongresu Prawa Procesowego organizowanego przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Challenges for Civil Justice As We Move Beyond Globalization and Technological Change, Kobe (Japonia), 2 – 5 listopada 2019 r.
 63. Na organizowanej przez Wolters Kluwer Polska i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej pt. Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany wystąpienie pt. Komentarz do zmian w postępowaniu cywilnym 2019 oraz moderator panelu Postępowanie gospodarcze, postępowanie dowodowe, Warszawa, 14 listopada 2019 r.
 64. Na organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej pt. Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. – założenia aksjologiczne referat pt. Badanie właściwości sądu po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a zasady postępowania cywilnego, Łódź, 28 listopada 2019 r.
 65. Uczestnik organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji pt. Nowe granice arbitrażu, Warszawa, 3 grudnia 2019 r.

Wybrane referaty wygłoszone na seminariach naukowych –  m.in.:

 1. Na zebraniu naukowym Izby Cywilnej Sądu Najwyższego referat pt. Dopuszczalność opierania skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów, Warszawa, 14 listopada 2007 r.
 2. Na seminarium naukowym organizowanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa referat pt. Skarga kasacyjna – zagadnienia wybrane, Warszawa, 6 listopada 2008 r.
 3. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze, Warszawa, 17 grudnia 2008 r.
 4. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym – wprowadzenie do dyskusji dot. monografii I. Kunickiego, wyd. LexisNexis 2010, Warszawa, 22 lipca 2011 r.
 5. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Zasądzenie kwoty na rzecz wierzyciela w egzekucji świadczeń niepieniężnych (astreinte), Warszawa, 14 stycznia 2014 r.
 6. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Istota nieważności procesu cywilnego, Warszawa, 13 października 2015 r.
 7. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Nieważność postępowania w procesie cywilnym w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym, Warszawa, 11 kwietnia 2017 r.
 8. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego referat pt. Ewolucja instytucji nieważności w prawie procesowym, Łódź, 4 października 2018 r.
 9. Na seminarium naukowym Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego referat pt. Model nieważności w cywilnym prawie procesowym – od nieważności ex lege do instrumentu zaskarżalności, Kraków, 9 października 2018 r.
 10. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Postępowanie egzekucyjne na gruncie ustawy o komornikach sądowych, Warszawa, 22 stycznia 2019 r.
 11. Na seminarium naukowym organizowanym przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej referat pt. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym na tle ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych, Warszawa, 13 lutego 2019 r.
 12. Na seminarium naukowym Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. Zażalenie i apelacja po nowelizacji z 4 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane, Warszawa, 10 marca 2020 r.

Wybrane wygłoszone referaty, poprowadzone symulacje rozprawy oraz warsztaty na spotkaniach naukowych organizowanych przez koła naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis pt. Class action a współuczestnictwo procesowe, Warszawa, 25 marca 2010 r.
 2. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego pt. Dyskrecjonalna władza sędziego – nowy model koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 29 października 2011 r.
 3. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 1 marca 2012 r.
 4. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego –Warsztaty z pisania pism procesowych,  Warszawa, 27 marca 2012 r.
 5. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego pt. 90 minut wokół nowelizacji postępowania cywilnego, Warszawa, 16 maja 2012 r.
 6. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 27 listopada 2013 r.
 7. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.
 8. Spotkanie Koła Naukowego Utriusque Iuris – pt. Skąd się wzięła nieważność postępowania w procesie cywilnym?, Warszawa, 19 kwietnia 2017 r.
 9. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.
 10. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego pt. Postępowanie egzekucyjne – dziś i jutro, Warszawa, 24 maja 2018 r.
 11. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Procesowego – Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej, Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.
 12. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis pt. Nadużycie prawa procesowego, Warszawa, 4 marca 2020 r.

Wybrane szkolenia dla przedstawicieli zawodów prawniczych oraz w ramach studiów podyplomowych:

 1. W ramach Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji organizowanego przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011 – 2016 referat pt. Postępowanie przed Sądem Najwyższym
 2. W ramach Podyplomowych Studiów nt. Ekonomia i Prawo Gospodarcze organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury referat pt. Praktyczne skutki ostatnich oraz planowanych zmian k.p.c., Warszawa, wrzesień-październik 2011 r.
 3. W ramach szkolenia sędziów wydziałów odwoławczych sądów okręgowych i apelacyjnych organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury referat pt. Pytania prawne do Sądu Najwyższego – wymogi i sposób formułowania, Dębe k/Serocka, 12 października 2011 r.
 4. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Nowy model koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 8 grudnia 2011 r. i 1 października 2012 r.
 5. W ramach szkolenia sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie referat pt. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z dnia 16 września 2011 r., Kazimierz Dolny, 27 października 2011 r.
 6. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie referat pt. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – przysługiwanie, prawidłowość wniesienia, przedsąd, Krasiczyn, 20-21 kwietnia 2012 r.
 7. W ramach szkolenia organizowanego przez Informedia Polska/Puls Biznesu pt. Nowe Regulacje w procedurze cywilnej referat pt. Reforma postępowania cywilnego – jaki będzie jej wpływ na przedsiębiorcę, Warszawa 22 maja 2012 r.
 8. W ramach szkolenia sędziów sądów rejonowych i okręgowych organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury referat pt. Kontradyktoryjność w postępowaniu nieprocesowym; granice podejmowania przez sąd czynności z urzędu w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Świnoujście, 12 czerwca 2012 r.
 9. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie referat pt. Kontradyktoryjny model postępowania cywilnego; Aktywność stron i pełnomocników a działanie przez sąd z urzędu; Ciężar wspierania procesu, Warszawa, 4 grudnia 2012 r.
 10. W ramach szkolenia organizowanego przez Business Option referat pt. Postępowanie cywilne po nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji materiału procesowego i środków zaskarżenia – uwagi praktyczne, Warszawa, 12 czerwca 2013 r.
 11. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie referat pt. Wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem podstaw kasacyjnych i wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania, Kraków, 6 października 2015 r.
 12. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Znowelizowane postępowanie grupowe. Nowe otwarcie w praktyce, Warszawa, 28 grudnia 2017 r.
 13. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Zmiany w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wchodzące w życie z początkiem 2019 r.  – perspektywa radcy prawnego, Warszawa, 14 stycznia 2019 r.
 14. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Egzekucja sądowa na gruncie ustawy o komornikach sądowych, Siedlce, 10 maja 2019 r.
 15. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadzone ustawą o komornikach sądowych, Płock, 13 maja 2019 r.
 16. W ramach szkolenia sędziów sądów powszechnych organizowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie referat pt. Nadużycie prawa procesowego, Mikołajki, 24 października 2019 r.; Ryn, 21 listopada 2019 r.
 17. W ramach szkolenia adwokatów organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie referat pt. Środki zaskarżenia – zażalenie i apelacja, Warszawa, 22 stycznia 2020 r.
 18. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Nadużycie prawa procesowego z perspektywy radcy prawnego, Płock, 3 lutego 2020 r.; Siedlce 7 lutego 2020 r.
 19. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Nadużycie prawa procesowego – perspektywa radcy prawnego, Warszawa, 4 lutego 2020 r.
 20. W ramach szkolenia radców prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie referat pt. Postępowanie dowodowe po nowelizacji, Warszawa, 4 lutego 2020 r.
 21. W ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego referat pt. 2019 w prawie procesowym cywilnym. Rok ewolucji czy rewolucji?, Warszawa, 18 kwietnia 2020 r.