Prawo – nauka

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych
International Association of Procedural Law (IAPL)
Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.
European Law Institute (ELI)
Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law
Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW
Nauka Polska – baza danych OPI – PIB
Rada Doskonałości Naukowej
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Prawo – publikacje

Zbiory polskich instytucji kulutry on-line (baza – w tym opracowania, komentarze, czasopisma procesowe)
AJEE Journal – Access to Justice in Eastern Europe
Civil Procedure Review
Studia Iuridica (UW) – od nr 69 open access
Forum prawnicze – open access
Przegląd Prawniczy UW
Zeszyty Prawnicze – open access
Radca Prawny. Zeszyty naukowe (kwartalnik KIRP) – open access

Prawo – instytucje

Sąd Najwyższy
Portal orzeczeń sądów powszechnych
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Krajowa Izba Radców Prawnych
Polski Instytut Notarialny

Prawo – portale prawnicze

Prawo.pl – serwis prawny
Rynek prawniczy – serwis prawny
Temidium – portal OIRP

Nie tylko prawo…

Portal górski
Góry dla Ciebie
Wspinanie.pl
Góry i ludzie. Portal pasjonatów gór
Magazyn Na Szczycie
Mapa turystyczna
Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny PAKT

.