Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Bruksela II ter

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr Moniki Zofii Kubickiej-Grupy pt. Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Bruksela II ter. Miejsce zwykłego pobytu dziecka jest podstawowym łącznikiem jurysdykcyjnym w rozporządzeniu nr 2019/1111 (Bruksela II ter), które Dowiedz się więcej…

Lizbona 2024

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?” dała asumpt do zwiedzenia Lizbony (Lisboa) – położonej w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego stolicy Portugalii. Centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Lizbońska aglomeracja skupia ponad 1/4 ludności kraju. Pagórkowaty Dowiedz się więcej…

Konferencja „The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?” w Lizbonie – relacja

W dniu 7 marca 2024 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego (Universidade de Lisboa) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?”. Wydarzenie było elementem międzynarodowego projektu naukowego „Bridging Procedural Paths: Dowiedz się więcej…

Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości – Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2024, nr 1

W najnowszym numerze kwartalnika Przegląd Prawa Egzekucyjnego (2024, nr 1) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości (s. 29 – 55). Zachęcam do lektury. Abstract: Filing for enforcement proceedings through a real estate attachment produces a two-factor Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek). Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie na Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) od godz. 9:00. Wydarzenie będzie miało charakter zdalny (platforma Google Meet). Termin nadsyłania abstraktów Dowiedz się więcej…