Rok akademicki 2024/25Postępowanie cywilne – wykład

  • środy, godz. 8:00 – 9:30  (sala 1.2, Lipowa)  –  grupa nr 1
  • środy, godz.  9:45 – 11:15  (sala 1.2, Lipowa)  –   grupa nr 2

Seminarium specjalizacyjne – Aktualne zagadnienia procesu cywilnego – doktryna, orzecznictwo, praktyka (proseminarium) – link USOS

  • środy, godz. 13:15 – 14:45 (sala 416, Collegium Iuridicum I, tzw. Stary Wydział)

Seminarium magisterskie – V rok

  • środy, godz. 15:00 – 16:30 (sala 416, Collegium Iuridicum I, tzw. Stary Wydział)

Postępowanie egzekucyjne – wykład specjalizacyjny (w ramach Bloku specjalizacyjnego „Sądowa ochrona praw prywatnych”) – link USOS

  • czwartki, godz. 13:15 – 14:45 (sala 3.6, Collegium Iuridicum II, Lipowa)