Konferencje naukowe w 2021 r.

W minionym 2021 roku uczestniczyłem w dwudziestu czterech konferencjach naukowych. Wygłosiłem jedenaście referatów, w tym dwa w języku angielskim. Referent: Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązanie?; Read more…