Konferencja naukowa pt. Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

.

Rejestracja – link

.

.