W dniu 13 października 2023 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Feliksa Zedlera.
Wydarzenie miało na celu uhonorowanie Profesora Feliksa Zedlera – wybitnego znawcę i eksperta z dziedziny prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa egzekucyjnego, a także wieloletniego kierownika Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UAM.
Miałem przyjemność reprezentować Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz profesorami Andrzejem Wachem, Piotrem Rylskim oraz Marcinem Dziurdą.
Uroczystość połączono z konferencją naukową pt. Powództwo o zwolnienie od egzekucji z perspektywy pięćdziesięciu lat.A także z ponownym wydaniem – nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM – rozprawy doktorskiej Jubilata pt. Powództwo o zwolnienie od egzekucji (wyd. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973).