Konferencja „First Academic Readings in Memory of Professor Gratsiella V. Pronska”

. Konferencja naukowa pt. First Academic Readings in Memory of Professor Gratsiella V. Pronska organizowana przez Instytut Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) odbędzie się w Kijowie 1 października 2021 r. (czwartek). . Będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. Special Proceedings in Commercial Matters in Poland – Needfull Dowiedz się więcej…

The Evolution of Nullity in Civil Proceedings. Between the Germanic and the Romanic Model – Polish Perspective – IJPL 2021, nr 1

. Na łamach czasopisma International Journal of Procedural Law (2021, nr 1) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. The Evolution of Nullity in Civil Proceedings. Between the Germanic and the Romanic Model – Polish Perspective (s. 132 – 147). . . Artykuł zostanie udostępniony na zasadzie open access po upływie Dowiedz się więcej…

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 2021 – program

V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian” . organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się w formie stacjonarnej w środę 22 września 2021 r. (środa) w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji UG w godz. 9:00 – 15:10. . . Będę Dowiedz się więcej…

Velka Fatra (Wielka Fatra) 2021

Wyprawa na zamknięcie tegorocznego sezonu wakacyjnego – crème de la crème: słowacka Velka Fatra (Wielka Fatra) z dodatkiem Małej Fatry i Tatr Niżnych. Rozległy rejon obejmujący ciągnące się na linii północ-południe (ok. 45 km) pasmo górskie położone w centralnej części Słowacji, w trójkącie Martin-Ružomberok-Bańska Bystrzyca. Dla Słowaków jedno z najpiękniejszych Dowiedz się więcej…