Staż na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W marcu i w kwietniu 2022 r. miałem przyjemność odbyć dwumiesięczny staż naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Możliwość współpracy ze środowiskiem krakowskich procesualistów skupionych wokół najstarszego polskiego Uniwersytetu była zaszczytem i okazją do wymiany poglądów, a także prezentacji wyników badań naukowych. Serdecznie dziękuję Dziekanowi Wydziału Dowiedz się więcej…

Konferencja „Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne”

. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne” organizowana przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się 27 maja 2022 r. (piątek) w godz. 9:15 – 17:00. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny – Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Sala Dowiedz się więcej…

Konferencja „Sądy i prokuratura w orzecznictwie europejskim i polskim. Między teorią a praktyką”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sądy i prokuratura w orzecznictwie europejskim i polskim. Między teorią a praktyką” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się w dniach 23 – 24 maja 2022 r. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Stacjonarnie w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ przy ul. Krupniczej 33a Dowiedz się więcej…

Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (UTH Radom) ukazała się publikacja pt. Prawda w postępowaniu cywilnym. Quid est veritas? pod redakcją Moniki Strus-Wołos i Mariusza Wieczorka. Warszawa 2022 (oznaczenie 2021), ss. 274, ISBN: 978-83-7351-946-6 Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Poszukiwanie prawdy w procesie Dowiedz się więcej…

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – finał w Warszawie

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt organizować V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym. Jest to coroczna inicjatywa popularyzująca naukę postępowania cywilnego oraz umożliwiająca wspólną rywalizację studentom prawa z różnych uczelni. Etap ogólnopolski (finał) Konkursu – składający się z części pisemnej oraz ustnej – odbędzie się 13 maja Dowiedz się więcej…

Konferencja „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości”

. Międzynarodowa konferencja naukowe pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się w dniach 26-27 maja 2022 r. (czwartek – piątek). Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, z możliwością zdalnego uczestnictwa. Dowiedz się więcej…

Konferencja „Europejskie prawo rodzinne procesowe. Nowe rozporządzenie Bruksela II ter”

. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Europejskie prawo rodzinna procesowe. Nowe rozporządzenie Bruksela II ter” organizowana przez Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się 20 maja 2022 r. (piątek) w godz. 9:00 – 14:30. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Rzecznik Praw Dowiedz się więcej…