Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Bruksela II ter

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr Moniki Zofii Kubickiej-Grupy pt. Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Bruksela II ter. Miejsce zwykłego pobytu dziecka jest podstawowym łącznikiem jurysdykcyjnym w rozporządzeniu nr 2019/1111 (Bruksela II ter), które zaczęło obowiązywać 1 sierpnia 2022 r. Łącznik ten występuje współcześnie w Dowiedz się więcej…

Pełnomocnictwo w prawie procesowym cywilnym

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia dr Moniki Cichorskiej pt. Pełnomocnictwo w prawie procesowym cywilnym. Głównym celem publikacji jest opisanie natury i charakteru instytucji pełnomocnictwa procesowego, mając na uwadze specyfikę instytucji pełnomocnictwa jako instytucji prawa procesowego oraz cywilnoprawną zasadę swobody autonomii woli stron. Autorka analizuje praktyczne kwestie związane z zakresem Dowiedz się więcej…

Lizbona 2024

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?” dała asumpt do zwiedzenia Lizbony (Lisboa) – położonej w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego stolicy Portugalii. Centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Lizbońska aglomeracja skupia ponad 1/4 ludności kraju. Pagórkowaty krajobraz, położone na siedmiu wzgórzach miasto leży na ok. 100 Dowiedz się więcej…

Konferencja „The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?” w Lizbonie – relacja

W dniu 7 marca 2024 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego (Universidade de Lisboa) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?”. Wydarzenie było elementem międzynarodowego projektu naukowego „Bridging Procedural Paths: From Harmonisation to Codification of Civil Procedure in Europe”, w Dowiedz się więcej…

Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości – Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2024, nr 1

W najnowszym numerze kwartalnika Przegląd Prawa Egzekucyjnego (2024, nr 1) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości (s. 29 – 55). Zachęcam do lektury. Abstract: Filing for enforcement proceedings through a real estate attachment produces a two-factor procedural effect – it ties in with a need to Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek). Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie na WPiA UMCS przy pl. M.C. Skłodowskiej 5 oraz na platformie Dowiedz się więcej…

Konferencja „Dowody w postępowaniu cywilnym”

II Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dowody w postępowaniu cywilnym” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. (piątek) w Auditorium Maximum (I piętro) Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy (platforma MS Teams). Konferencja będzie Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) od godz. 9:00. Wydarzenie będzie miało charakter zdalny (platforma Google Meet). Termin nadsyłania abstraktów (uczestnictwo czynne) – 20 marca br. Informacje o wydarzeniu – link Dowiedz się więcej…

EDK 2024

EKD powstała w 2009 r. w środowisku ks. Jacka Stryczka. Wydarzenie duchowe ma charakter indywidualny, polega na pokonaniu w nocy wybranej trasy (zazwyczaj 40-45 km), medytowaniu rozważań drogi krzyżowej, zmaganiu się z własnymi słabościami. Czas na ciszę, skupienie i samotność, przekraczanie ograniczeń, w chłodzie i deszczu, przełamanie strefy komfortu. Droga Dowiedz się więcej…