Konferencja „Legal Principles in Contemporary Law”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legal Principles in Contemporary Law organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Niš (Serbia) odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2024 r. (piątek-sobota) na Uniwersytecie w Niszu. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy. Przewidziano panele poświęcone problematyce różnych dziedzin prawa – Constitutional and Administrative Law, Civil Law, Criminal Law, Economic, Financial Dowiedz się więcej…

Konferencja „Dowody w postępowaniu cywilnym” – program

II Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dowody w postępowaniu cywilnym” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. (piątek) w Auditorium Maximum (I piętro) Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Wydarzenie nawiązuje do zeszłorocznej konferencji naukowej dot. problematyki Dowiedz się więcej…

Rafał Stronk – laureatem Konkursu TNPC

Z radością oraz z satysfakcją warto odnotować, że mgr Rafał Stronk został laureatem (I miejsce) X Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego – za dysertację pt. Uchylenie skutku interwencji ubocznej i skutku przypozwania w świetle konstytucyjnej zasady prawa do bycia Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego” – program

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego” organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Sekcją Prawa Cywilnego Koła Prawników UMCS odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) w godz. Dowiedz się więcej…

Konferencja „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej” – program

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej” organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Procesowego Cywilnego WPiA UKSW odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) w godz. 8:45 – 18:15. W trakcie konferencji w ramach sześciu Dowiedz się więcej…

Konferencja „Procedural Law in Multicultural Context”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Procedural Law in Multicultural Context organizowana przez International Association of Procedural Law (IAPL) odbędzie się na Uniwersytecie w Örebro (Örebro universitet) w dniach 9–11 października 2024 r. (środa – piątek). Konferencja poświęcona problematyce wielokulturowości prawa procesowego umożliwi debatę i analizę sposobów i wyzwań związanych z rozpoznawaniem Dowiedz się więcej…

Bridging Procedural Paths: From Harmonisation to Codification of Civil Procedure in Europe

Zakończył się cykl trzech konferencji naukowych pt. The Evolution of Civil Procedure. A New Concept of Procedural Autonomy?” realizowanych w związku z międzynarodowym projektem naukowym Bridging Procedural Paths: From Harmonisation to Codification of Civil Procedure in Europe (Analysing the Court of Justice of the European Union’s Influence on Procedural Autonomy Dowiedz się więcej…

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym 2024 – etap wydziałowy

Organizatorem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym (2024) – corocznej inicjatywy odbywającej się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych – jest Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu. Na etapie finałowym w (w dniu 24 maja 2024 r.) spotkają się dwuosobowe reprezentacje poszczególnych Uniwersytetów – link. Pierwszy etap Konkursu (etap uczelniany) na Uniwersytecie Dowiedz się więcej…

UMCS – Wykonalność tytułu wykonawczego

Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Kołem Naukowym Postępowania Cywilnego UMCS zapraszają w dniu 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 na seminarium naukowe pt. Wykonalność tytułu wykonawczego. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi prof. URad dr hab. Marcin Uliasz, Prezes Sądu Dowiedz się więcej…

Oznaczenie stron w sprawach cywilnych. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe

Wśród inicjatyw podejmowanych przez Sekcję Praktyków sporów w sprawach cywilnych i handlowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie na uwagę zasługuje spotkanie z prof. UW dr hab. Marcinem Dziurdą pt. „Oznaczenie stron w sprawach cywilnych. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe„, które odbędzie się 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:00. Wydarzenie Dowiedz się więcej…