SPC – Postępowania odrębne

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się tom 6 Systemu Postępowania Cywilnego pt. „Postępowania odrębne” przygotowany pod redakcją naukową prof. UG dr hab. Anny Machnikowskiej. . W książce omówiono: postępowanie w sprawach małżeńskich; postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi; postępowanie w sprawach gospodarczych; postępowanie w sprawach z zakresu Dowiedz się więcej…

Konferencja „Ewolucja postępowania nieprocesowego”

. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.  Ewolucja postępowania nieprocesowego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 10 czerwca 2021 r. (piątek) w formie zdalnej – platforma MS Teams. . Informacje o wydarzeniu – zobacz kontakt: spc.sknp.umcs@gmail.com . . Wydarzenie jest dedykowane studentom oraz doktorantom. W Dowiedz się więcej…

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – rozstrzygnięcie

W dniu 13 maja 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym (2022) organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych (TNPC), partnerami byli m.in. Wydawnictwo Wolters Kluwer i Prawo.pl . Dowiedz się więcej…

Konferencja „Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19 – problemy i wyzwania”

. . Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19 – problemy i wyzwania” organizowana przez Collegium Humanum w Warszawie odbędzie się 27 maja 2022 r. (piątek) w godz. 10:00 – 17:10. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową. . . Wydarzenie uświetnił doskonały referat przedstawiciela Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW Dowiedz się więcej…