6 października 2021 r. (środa) na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” (s. B6) ukazał się mój komentarz (opinia) w charakterze eksperta pt. „System środków nadzwyczajnych jest zbyt rozbudowany” na tle projektowanych zmian w kodeksie postępowania cywilnego dot. relacji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ze skargą nadzwyczajną powiązany z artykułem Piotra Szymaniaka pt. Skarga bardziej nadzwyczajna.

.

.

.

DGP online – link

Kategorie: