II Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna pt. Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego I oraz Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się 26 marca 2021 r. (piątek) godz. 9:00 – 17:00 w formie zdalnej – platforma MS Teams.

.

Wydarzenie będzie poświęcone analizie instrumentów ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych (adwokatów, radców prawnych, notariuszy), w tym zwłaszcza standardu ochrony tajemnicy zawodowej w procedurach cywilnych na płaszczyźnie aksjologicznej.

.

.

Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Zaufanie strony a odmowa sporządzenia przez pełnomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

.

Link do zalogowania: tutaj

.

Informacje o wydarzeniu na stronie WPiA UŁ (link) lub PROcessUS (link)

.

Pierwsza konferencja aksjologiczna odbyła się 28 listopada 2019 r. w formie stacjonarnej w Łodzi i była zatytułowana: „Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. – założenia aksjologiczne” – zobacz

Kategorie: Aktualności