IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym

.

Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Etap finałowy odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. (piątek) – prawdopodobnie w formie zdalnej lub hybrydowej.

.

.

Dotychczasowe edycje konkursu odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Gdańskim. Konkurs odbywa się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC).

Organizatorem etapu wydziałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW.

Kategorie: Aktualności