Spotkanie przedświąteczne (16 grudnia 2022 r.) z Nestorem Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW panem Profesorem Tadeuszem Erecińskim.