I Ogólnopolska Konferencja Sporów Cywilnych i Handlowych organizowana przez Koło Naukowe Sporów Gospodarczych WPIA UW odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w formie zdalnej w dniu 27 listopada 2021 r. (sobota) w formie zdalnej w godz. 9:00 – 17:00.

.

.

Wydarzenie otworzą i uświetnią Opiekunowie Koła Naukowego pani prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska i pan dr. hab. Marcin Dziurda.

.

Będę miał zaszczyt moderować pierwszy panel konferencji (godz. 9:15 – 10:55), w którym referaty wygłoszą mec. Alicja Zielińska-Eisen (Arbitraż międzynarodowy w czasach COVID-19), dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska (Miejsce arbitrażu w polskim porządku konstytucyjnym), prof. UŁa dr hab. Eligiusz Krześniak (Spory cywilne w ramach arbitrażu sportowego) oraz Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy KIG Agnieszka Durlik (Arbitraż, a sąd powszechny).

.

Informacje o wydarzeniu – link

.

Kategorie: Aktualności