Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 maja 2024 r. (środa) wyłonione zostały nowe władze Koła Naukowego Zawodów Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW

Zarząd drugiej kadencji:


Prezes – Jędrzej Ćwikowski

Wiceprezes ds. współpracy adwokackiej – Jan Góra

Wiceprezes ds. współpracy radcowskiej – Mikołaj Matusiak

Wiceprezes ds. współpracy komorniczej – Karolina Hilt

Wiceprezes ds. współpracy notarialnej – Martyna Buko

Członek Zarządu ds. PR/social mediów – Magdalena Cegiełka, Bartosz Buniowski

Sekretarz/skarbnik – Maciej Narożny
Jednocześnie wyrazy wdzięczności pod adresem Prezes Aleksandry Kolbusz oraz całego ustepującego Zarządu pierwszej kadencji za dotychczasową pracę, wysiłek i ogromne zaangażowanie.
Głównym celem działalności Koła jest wzmocnienie relacji między społecznością studencką a środowiskiem samorządowym – Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Izba Komornicza w Warszawie, Izba Notarialna w Warszawie – aby już w trakcie studiów prawniczych możliwe stało się poznanie uwarunkowań i realiów pracy prawników wykonujących poszczególne zawody prawnicze, a po studiach –świadome i przemyślane dokonanie wyboru drogi zawodowej. Koło realizuje swoje cele w szczególności przez organizowanie różnorodnych spotkań studentów z przedstawicielami samorządów i koordynację udziału studentów w wybranych zajęciach na aplikacjach zawodowych.Informacje o działalności Koła Naukowego – linkknzp@wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe na Facebooku – facebook.com/KNZP.UWFormularz deklaracji członkowskiej KNZP – link

Regulamin koła – link