Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się I tom

Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją naukową sędziego SN w stanie spoczynku profesora Tadeusza Wiśniewskiego.

Opracowanie obejmuje komentarze do art. 1 – 366 k.p.c. (ss. 1540)

.

ISBN: 978-83-8187-982-8

.

W tomie tym miałem zaszczyt opracować komentarze do art. 1 – 2 k.p.c. dotyczące problematyki sprawy cywilnej i drogi sądowej (s. 33 – 91), art. 72 – 74 k.p.c. dot. współuczestnictwa procesowego (s. 366 – 386) oraz art. 299 – 315 k.p.c. dot. postępowania dowodowego – dowód z przesłuchania stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów (s. 1265 – 1310).

.

.

Tom I w księgarni Profinfo – link

Kategorie: Aktualności