Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2024 r. zostałem powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą odbędzie się 28 września (sobota).

Dziennik Urzędowy MS – link