Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Krakowie została przełożona na dzień 20 stycznia 2023 r. (piątek) – zamiast pierwotnego terminu 25 listopada 2022 r.
Informacje o konferencji – link