W dniach 17 – 19 października 2018 r. na Uniwersytecie w Salamance (Hiszpania) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Evidence in the process / La prueba en el proceso. Wydarzenie to zbiegło się z 800-leciem utworzenia jednego z najstarszych i najbardziej znanych uniwersytetów na świecie.

Była to II łączona konferencja międzynarodowa współorganizowana przez IAPL (International Association of Procedural Law) i IIPD (Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal) oraz XXVI Iberoamerykańska Konferencja Prawa Procesowego. Poprzednia konferencja o podobnym charakterze odbyła się w Buenos Aires w 2012 r.

Link – salamanka2018procesal.com/en/

Program konferencji

 

Organizatorzy konferencji – panel otwierający: prof. Fernando Carbajo (Dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Salamance), prof. Loic Cadiet (Prezydent IAPL), Manuel Dolz (Sekretarz Estado de Justitia), prof. Ricardo Rivero (Rektor Uniwersytetu w Salamance), Angel Juanes (Wiceprezydent CGPJ), prof. Eduardo Oteiza (Przewodniczący IIDP), prof. Lorenzo Bujosa Vadell (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji)

Uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że prawo dowodowe nie ogranicza się do kwestii proceduralnych, lecz obejmuje także aspekty materialnoprawne zgodnie z twierdzeniem            „no evidence, no right” – idem est non esse et non probari. Rozważano i badano złożone kwestie m.in. dot. uprawnień i obowiązków sądu, oceny dowodów, porozumień dowodowych, ciężaru dowodu, wpływu nowych technologii, czy współpracy międzynarodowej w zakresie postępowania dowodowego. Nie ograniczono się do analizy tradycyjnych instytucji prawa dowodowego, lecz badano poszczególne zagadnienia z perspektywy współczesnych tendencji i procesów o charakterze ekonomicznym, społecznym oraz postępującego rozwoju technologicznego. Debata pozwoliła dostrzec i uwypuklić różnice oraz niuanse prawa dowodowego występujące w różnych porządkach prawnych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskich uniwersytetów i zawodów prawniczych: Marcin Borek (Przewodniczący Rady Komorniczej w Szczecinie), dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Aleksandra Klich (Uniwersytet Szczeciński), dr Joanna Studzińska (Akademia Koźmińskiego w Warszawie), dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski).

Publikacja konferencyjna

Film promujący 800-lecie Uniwersytetu w Salamance

 

Kategorie: Aktualności