Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Niezawisłość i bezstronność sędziów w Polsce – perspektywa 2023” organizowana przez Uniwersytet SWPS w Warszawie odbędzie się 17 maja 2023 r. (środa) w godz. 10:00 – 14:45 przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie (sala S302).

Wydarzenie będzie poświęcone diagnozie stanu prawnego dotyczącego trybu powoływania sędziów oraz wpływ władzy wykonawczej na ich powoływanie i wydawane rozstrzygnięcia. Dyskusja będzie koncentrowała się wokół zagadnień wprowadzonej przed ośmioma laty reformy wymiaru sprawiedliwości obejmującej zarówno sądy powszechne, jak i Sąd Najwyższy.Informacje o wydarzeniu – link